Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 doktorjev znanosti 18. april 2019

Datum objave: 18.04.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

18. april 2019 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani prof. Boštjan Botas Kenda je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Polona Balantič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Helmut Schmidt in Jugoslavija
mentor: prof. dr. Dušan Nećak

2. Maja Bricelj
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije Poselitev pod Konjiško goro v času kulture žarnih grobišč
mentorica: akad. red. prof. dr. Ljubinka Teržan

3. Manca Erzetič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Pričevanjskost v filozofiji in literaturi v zgodovinski situaciji 20. stoletja
mentor: prof. dr. Dean Komel

4. Mateja Clara Jelenčič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Konstrukcija modela stvarnosti v literarnem diskurzu Franza Kafke
mentorica: izr. prof. dr. Špela Virant

5. Marjetka Kulovec
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Analiza strategij tolmačenja znakovnega jezika v Sloveniji in njihovega vpliva na razumevanje
mentorica: prof. dr. Špela Vintar

6. Tamara Leskovar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv lastnosti fizičnega okolja in njegovih sprememb na ohranjanje podpovršinskih arheoloških ostalin in situ
mentor: prof. dr. Predrag Novaković
somentor: prof. dr. Vlatko Bosiljkov

7.  Maja Pan
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Začarana realnost: Filozofija spola in queerovsko – feministične pedagoške prakse
mentorica: prof. dr. Eva Dolar Bahovec
somentor: doc. dr. Zdenko Kodelja
somentorica: izr. prof. dr. Anna Kérchy

8. Hyeonsook Ryu
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Primerjalna študija vplivov družbenega ozadja na spremembe knjižnične zakonodaje
mentor: prof. dr. Primož Južnič
somentor: prof. dr. Andrej Bekeš

9. Urban Šrimpf
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga prevajalca v razsvetljenstvu in prevodno vzpostavljanje književnih zvrsti
 mentorica: prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

10. Marko Štepec
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv vojne na življenje civilnega prebivalstva v slovenskih deželah 1914–1918
mentorica: prof. dr. Marta Verginella

11. Iztok Vrenčur
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Prazgodovinska naselbina Rifnik pri Šentjurju
mentorica: akad. prof. dr. Ljubinka Teržan

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.