Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 10 doktorjev znanosti 29. maj 2019

Datum objave: 29.05.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

29. maja 2019 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Tanja Dmitrović je danes promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Klemen Čandek
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga disperzije pri speciaciji, razširjenosti in vzorcih vrstne pestrosti pajkov s poudarkom na čeljustarjih (Araneae: Tetragnathidae) Karibskega otočja
mentor: izr. prof. dr. Matjaž Kuntner
somentor: izr. prof. dr. Ingi Agnarsson

2. Erika Jež
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Ovrednotenje izvedljivosti remediacije s kelatnimi ligandi in ocena tveganj remediiranih tal
mentor: prof. dr. Domen Leštan

3. Mira Kos Skubic
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Poznavanje in zaznavanje živil z geografsko označbo ali označbo porekla pri potrošnikih
mentorica: izr. prof. dr. Marija Klopčič
somentorica: prof. dr. Terezija Golob

4. Vladimir Petković
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Optimizacija omrežja gozdnih cest v sredogorskih in gorskih naravnih gozdovih severne Bosne in Hercegovine
mentor: prof. dr. Igor Potočnik

5. Maja Zadel
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Metilacijski in transkriptomski biooznačevalci pri Huntingtonovi bolezni
mentor: prof. dr. Borut Peterlin

6. Tadeja Janc
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Vplivi soli in drugih dodatkov na samozdruževanje globularnih proteinov v vodnih raztopinah
mentor: izr. prof. dr. Miha Lukšič

7. Petra Kuzman
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Sinteza, karakterizacija in vrednotenje kinazolinskih rutenacikličnih kompleksov
mentor: prof. dr. Anton Meden
somentor: izr. prof. dr. Bogdan Štefane

8. Nataša Miložič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Encimsko katalizirana transaminacija v mikroreaktorskih sistemih
mentor: prof. dr. Igor Plazl

9. Maja Pivko
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Dvostopenjski postopek za pripravo LiMnPO4 kot katodnega materiala v litij ionskih akumulatorjih
mentor: prof. dr. Miran Gaberšček

10. Maja Pori
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Vpliv sinteznih parametrov na učinkovitost katalizatorjev na osnovi bakra in cinkovega oksida za reakcije tvorbe metanola
mentor: izr. prof. dr. Marjan Marinšek
somentor: viš. znan. sod. dr. Goran Dražić

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.