Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 9 doktorjev znanosti 20. junij 2019

Datum objave: 20.06.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana

20. junij 2019 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Riste Ichev
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv širjenja informacij na finančne trge
mentor: prof. dr. Matej Marinč

2. Mina Ličen
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv uvedbe odgovornosti na kratkovidnost v odločanju managerjev
mentorica: prof. dr. Sergeja Slapničar

3. Maruša Premru
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Povezava med izmenjavo vodja-sledilec in kontraproduktivnim vedenjem pri delu
mentor: izr. prof. dr. Matej Černe

4. Tadej Smogavec
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Tveganja in negativni učinki zunanjega izvajanja dejavnosti v slovenskih majhnih podjetjih
mentorica: izr. prof. dr. Darja Peljhan

5. Katerina Božič
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga poslovne inteligence in analitike za inovacijsko obojeročnost in uspešnost podjetja
mentor: prof. dr. Vlado Dimovski

6. Željko Bellina
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Gospodarska diplomacija kot sredstvo pospeševanja internacionalizacije gospodarstva: primer republike Srbije
mentor: izr. prof. dr. Boštjan Udovič
somentor: izr. prof. dr. Matevž Raškovič

7. Marija Viktorija Jagodic
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Odnos pripadnikov večinskega naroda v Sloveniji do pripadnikov narodov z območja nekdanje Jugoslavije
mentor: prof. dr. Vlado Miheljak

8. Irena Janžekovič Žmauc
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Odnos vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok do svoje strokovne avtonomije in do spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu
mentorica: izr. prof. dr. Tatjana Devjak

9. Igor Ujčič Vrhovnik
z Veterinarske fakultete

naslov dr. disertacije: Učinek krme, ki vsebuje mikotoksin deoksinivalenol (DON), na limfatične organe mladic in njihovih sesnih pujskov
mentorica: izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn
somentor: prof. dr. Milan Pogačnik

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.