Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 10 doktorjev znanosti 4. julij 2019

Datum objave: 04.07.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

4. julij 2019 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Janko Ignjatović
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Detekcija in ocena imunogenosti strukturnih variant rekombinantnih monoklonskih protiteles
mentor: prof. dr. Borut Štrukelj
somentor: izr. prof. dr. Urban Švajger

2. Martin Klinc
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Optimizacija metode za zatiranje lesnih škodljivcev z mikrovalovi na predmetih kulturne dediščine
mentor: prof. dr. Franc Pohleven

3. Miha Knehtl
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vplivi antropogenih obremenitev na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije
mentor: izr. prof. dr. Gorazd Urbanič

4. Aleksander Mahnič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv modulacije črevesne mikrobiote na kolonizacijo z bakterijo Clostridium difficile
mentorica: prof. dr. Maja Rupnik

5. Dunja Gustinčič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Adsorpcija azolnih molekul na oksidirano površino bakra in njihova inhibicija korozije bakra
mentor: viš. znan. sod. dr. Anton Kokalj
somentorica: prof. dr. Ksenija Kogej

6. Urša Petek
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Katalizatorji s posamičnimi atomi kovin na ogljikovih substratih
mentor: prof. dr. Miran Gaberšček

7. Matic Poberžnik
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Kvantno mehansko modeliranje oksidacije aluminijevih površin in njihovih interakcij s korozijskimi inhibitorji
mentor: viš. znan. sod. dr. Anton Kokalj
somentor: prof. dr. Tomaž Urbič

8. Luka Bernard
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Zlorabe prevladujočega položaja in modernizacija uporabe 102. člena PDEU
mentor: prof. dr. Peter Grilc
somentorica: prof. dr. Katarina Zajc

9. Rastislav Kanižar
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Uresničevanje volilne pravice na volišču
mentor: prof. dr. Saša Zagorc

10. Karmen Lutman
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Neupravičena obogatitev v primerjalnem in slovenskem pravu
mentor: prof. dr. Damjan Možina

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.