Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 8 doktorjev znanosti 19. september 2019

Datum objave: 19.09.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

19. september 2019 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Barbara Novak je danes promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Kristina Bašnec
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Termokromni indikatorji temperaturnega nihanja živil v hladni verigi
mentorica: izr. prof. dr. Marta Klanjšek Gunde
somentor: prof. dr. Peter Raspor

2. Janja Dermol-Černe
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Matematično modeliranje sprememb električnih lastnosti tkiv in transporta preko celične membrane pri elektroporaciji
mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič
somentor: prof. dr. Gregor Serša

3. Angela Kochoska
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Odkrivanje in analiza kontaktnih dvojnic v fotometričnih in spektroskopskih pregledih neba
mentor: prof. dr. Tomaž Zwitter
somentor: dr. Andrej Prša

4. Samo Štajner
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Analiza procesa p(e,e'p)π0 v območju Roperjeve resonance N(1440)
mentor: prof. dr. Simon Širca

5. Teja Čeru
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Geofizikalne raziskave površinskih in podpovršinskih
kraških oblik z metodo nizkofrekvenčnega georadarja
s poudarkom na analizi jam in vrtač
mentor: prof. dr. Andrej Gosar

6. Anja Koroša
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Izvor in transport organskih onesnaževal v medzrnskih vodonosnikih
mentor: izr. prof. dr. Mihael Brenčič

7. Andrej Kos
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Uporaba ultrazvočnih meritev pri določevanju kvalitete blokov naravnega kamna – apnenca
mentor: doc. dr. Jože Kortnik

8. Blaž Šuler
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Reakcije antimona in fosforja z redkimi zemljami v jekleni talini
mentor: prof. dr. Jožef Medved
somentor: znan. sod. dr. Jaka Burja

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.