Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 3. oktober 2019

Datum objave: 03.10.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

3. oktober 2019 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Barbara Novak je danes promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Andrej Benedejčič
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Slovanska dimenzija ruske diplomacije: ruska identiteta, slovanska ideja in zunanja politika Ruske federacije
mentor: doc. dr. Milan Brglez
somentor: akad. prof. dr. Jože Pirjevec

2. Vesna Mejak
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Dejavniki tveganja pri materah, odvisnih od prepovedanih drog
mentorica: prof. dr. Vesna Leskošek
somentorica: zasl. prof. dr. Tanja Rener

3. Špela Selak
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Dejavniki samopredstavljanja na spletnem socialnem omrežju Facebook
mentorica: prof. dr. Metka Kuhar

4. Andjelka Stanić
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Metode za porušno analizo masivnih konstrukcijskih elementov
mentor: prof. dr. Boštjan Brank
somentor: prof. dr. Adnan Ibrahimbegović

5. Andreja Švab Lenarčič
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Veččasovna klasifikacija pokrovnosti z optičnimi satelitskimi posnetki
mentor: prof. dr. Krištof Oštir

6. Katarina Zabret
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Vpliv meteoroloških in vegetacijskih parametrov na prestrezanje padavin
mentorica: izr. prof. dr. Mojca Šraj
somentor: prof. dr. Jože Rakovec

7. Tjaša Čož
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Eksergoekonomska optimizacija sistema daljinskega hlajenja
mentor: prof.dr. Alojz Poredoš
somentor: prof. dr. Andrej Kitanovski

8. Matej Razpotnik
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Dinamska karakterizacija kotalnih ležajev
mentor: prof. dr. Miha Boltežar

9. Ivan Sedmak
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Submikronsko zaznavanje temperaturnih polj pri nestacionarnem prenosu toplote
mentor: prof. dr. Iztok Golobič

10. Hugo Zupan
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: : Inteligentni algoritem za optimiranje montažnih in strežnih sistemov ter procesov
linijske proizvodnje
mentor: prof.dr. Niko Herakovič

11. Urban Žvar Baškovič
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Napredni procesi zgorevanja z uporabo inovativnih goriv, pridobljenih iz odpadkov
mentor: prof. dr. Tomaž Katrašnik
somentor: prof. dr. Stefan Jakubek

12. Andreja Bole Maia
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Podobe tujega v nemških potopisih 16. in 17. stoletja
mentorica: prof. dr. Marija Javor Briški
somentorica: izr. prof. dr. Tanja Žigon

13. Matej Zima
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Li Zhijeva interpretacija Knjige premen
mentorica: prof. dr. Jana Rošker
somentorica: izr. prof. dr. Lin Ming Chang
 

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.