Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 doktorjev znanosti 30 januar 2020

Datum objave: 30.01.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

30. januar 2020 ob 14. 00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Barbara Novak je danes promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Dejan Ravšelj
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Državne spodbude za vlaganja v raziskave in razvoj ter vpliv na uspešnost podjetij
mentor: izr. prof. dr. Aleksander Aristovnik
somentorica: prof. dr. Sergeja Slapničar

2. Matija Vodopivec
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Učinki zakonodaje o zaposlitveni varnosti na tokove delavcev in produktivnost v Sloveniji
mentor: prof. dr. Sašo Polanec

3. Nataša Vrh
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vzroki in posledice pozicioniranja znotraj globalnih verig vrednosti: analiza na ravni panog in podjetij v državah srednje in vzhodne Evrope
mentor: prof. dr. Jože Damijan
somentor: prof. dr. Črt Kostevc

4. Tadej Holler
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Modeliranje turbulentnega zgorevanja vodika v eksperimentalni napravi zadrževalnega hrama
mentor: doc. dr. Ivo Kljenak

5. Alen Horvat
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Elektronske korelacije in transport v več-orbitalnih sistemih
mentor: doc. dr. Jernej Mravlje

6. Maruša Mur
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Fotonika in topologija tekočekristalnih disperzij
mentor: prof. dr. Igor Muševič

7. Rok Okorn
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Uporaba Lévyjevih procesov v finančni matematiki
mentor: prof. dr. Matjaž Omladič

8. Rok Bavdek
s Fakultete za šport

naslov dr. disertacije: Vadba moči evertorjev in invertorjev gležnja
mentor: doc. dr. Aleš Dolenec

9. Dejan Kernc
s Fakultete za šport

naslov dr. disertacije: Vpliv zgodnje rehabilitacije po zatrditvi ledvene hrbtenice na klinični rezultat in izbrane biomehanične dejavnike
mentor: prof. dr. Rok Vengust
somentor: prof. dr. Vojko Strojnik

10. Bogdan Kovčan
s Fakultete za šport

naslov dr. disertacije: Preprečevanje športnih poškodb pripadnikov Slovenske vojske med izvajanjem kondicijske vadbe
mentor: doc. dr. Vedran Hadžić
somentor: doc. dr. Janez Vodičar

11. Jernej Rošker
s Fakultete za šport

naslov dr. disertacije: Vpliv dveh različnih gibalnih nalog na kazalce stabilnosti trupa
mentor: izr. prof. dr. Nejc Šarabon

12. Darjan Smajla
s Fakultete za šport

naslov dr. disertacije: Akutni učinki različnih vadbenih sredstev na zaznavanje položaja in navora v gležnju pri mlajših in starejših osebah
mentor: prof. dr. Vojko Strojnik

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.