Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 14 doktorjev znanosti 27 februar 2020

Datum objave: 27.02.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

27. februar 2020 ob 14. 00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Jelena Burnik
Fakulteta za družbene vede

naslov dr. disertacije: Vedenjsko oglaševanje v elektronskem komuniciranju
mentorica: izr. prof. dr. Urša Golob Podnar

2. May Doušak
Fakulteta za družbene vede

naslov dr. disertacije: Odnos med učinki spletnega in osebnega načina anketiranja ter učinki konteksta v mednarodnih družboslovnih anketnih raziskavah
mentor: izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink

3. Vanja Ida Erčulj
Fakulteta za družbene vede

naslov dr. disertacije: Analiza diskusij spletnih podpornih skupin z metodami strojnega učenja za namen pridobivanja informacij o psiholoških vidikih zdravljenja
mentor: izr. prof. dr. Aleš Žiberna
somentorica: doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja

4. Domen Kos
Fakulteta za družbene vede

naslov dr. disertacije: Politični menedžment lokalnih volilnih kampanj
mentor: prof. dr. Miro Haček
somentor: prof. dr. Tomaž Deželan

5. Urša Pavčič
Fakulteta za družbene vede

naslov dr. disertacije: Vloga in pomen pogodbenih teles Organizacije združenih narodov pri uveljavljanju mednarodnega prava človekovih pravic
mentorica: izr. prof. dr. Petra Roter    

6. Nina Perger
Fakulteta za družbene vede

naslov dr. disertacije: Vsakdanje življenje oseb z nebinarnimi spolnimi in seksualnimi identitetami
mentorica: prof. dr. Alenka Švab

7. Marija Zidar
Fakulteta za družbene vede

naslov dr. disertacije: Protektivno otroštvo in družbena medikalizacija: primer hiperkinetične motnje
mentorica: prof. dr. Mirjana Ule

8. Teodora Dimitrovska
Fakulteta za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Sprotna ocena stabilnosti elektroenergetskega sistema z metodami razpoznavanja vzorcev
mentor: prof. dr. Rafael Mihalič

9. Nina Gržinič Frelih
Fakulteta za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Ovrednotenje merilne negotovosti v psihofizioloških meritvah zaradi anksioznosti udeleženca
mentor: izr. prof. dr. Gregor Geršak
somentorica: izr. prof. dr. Anja Podlesek

10. Jurij Klančnik
Fakulteta za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Na verjetnosti temelječe načrtovanje prenosnega omrežja z upoštevanjem kriterija tveganja obratovanja
mentor: prof. dr. Miloš Pantoš

11. Matej Kren
Fakulteta za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Profiliranje uporabnikov v sistemu IP televizije na osnovi vsebine, konteksta in implicitnega odziva
mentor: prof. dr. Andrej Kos
somentor: doc. dr. Urban Sedlar

12. Žiga Lokar
Fakulteta za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Optično modeliranje in optimizacija sončnih celic z nano- in mikrofotonskimi strukturami na osnovi rigorozne analize sklopljenih valov
mentor: prof. dr. Janez Krč

13. Ivan Lorencin
Fakulteta za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Tehnična in ekonomska optimizacija naložb v energetiki z Bayesovo statistiko in evolucijskimi algoritmi
mentor: prof. dr. Miloš Pantoš
somentor: prof. dr. Gregor Dolinar

14. Jakup Ragip Ratkoceri
Fakulteta za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Povečanje zmogljivosti optičnega dostopovnega omrežja z injekcijsko vklenitvijo Fabry-Perotovega laserja
mentor: doc. dr. Boštjan Batagelj

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.