Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 6 doktoric znanosti 29. junij 2020

Datum objave: 29.06.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI

29. junij 2020 ob 14. 00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektorica Univerze v Ljubljani  prof. dr. Barbara Novak je danes promovirala naslednje doktorice: 

1. Kristina Ivančič
Naravoslovnotehniška fakulteta
naslov dr. disertacije: Sedimentna evolucija Slovenjgraškega bazena v neogenu
mentor: prof. dr. Andrej Šmuc
somentor: znan. sod. dr. Matevž Novak 

2. Ana Novak
Naravoslovnotehniška fakulteta
naslov dr. disertacije: Holocenska transgresija in tektonska aktivnost v sedimentnem zapisu Tržaškega zaliva
mentor: izr. prof. dr. Marko Vrabec
somentor: prof. dr. Andrej Šmuc 

3. Sabina Puc
Naravoslovnotehniška fakulteta
naslov dr. disertacije: Matematični pristopi pri oblikovanju tekstilnih površin
mentor: prof. dr. Riste Škrekovski 

4. Tijana Todorović
Naravoslovnotehniška fakulteta
naslov dr. disertacije: Oblačilo kot likovni znak v sodobnih uprizoritvenih umetnostih in praksah na področju bivše Jugoslavije
mentor: prof. dr. Tomaž Toporišič
somentorica: prof. dr. Alenka Pavko Čuden 

5. Tanja Černe
Pedagoška fakulteta
naslov dr. disertacije: Vpliv tipa intervencijskega treninga na učno motivacijo mlajših mladostnikov z disleksijo
mentorica: prof. dr. Mojca Juriševič 

6. Teuta Ramadani Rasimi
Pedagoška fakulteta
naslov dr. disertacije: Semantične jezikovne zmožnosti razumevanja in izražanja oseb z motnjo sluha
mentorica: doc. dr. Darija Skubic
somentorica: doc. dr. Martina Ozbič