Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti 16. november 2020

Datum objave: 16.11.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC IN DOKTORJEV ZNANOSTI
16. november 2020
PROMOTOR: rektor prof. dr. Igor Papič

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

dr. Valentina Božič
Ekonomska fakulteta

kratka predstavitev raziskovalnega dela
naslov doktorske disertacije: Dejavniki uspešnosti podjetij: empirična raziskava na primeru slovenske in hrvaške hotelske dejavnosti
mentorica: prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar

dr. Višnja Jurić
Ekonomska fakulteta

kratka predstavitev raziskovalnega dela
naslov doktorske disertacije: Asimetrična Weibullova porazdelitev in njene uporabe
mentor: izr. prof. dr. Mihael Perman
somentor: prof. dr. Tomasz J. Kozubowsky

dr. Iskra Sokolovska
Ekonomska fakulteta

kratka predstavitev raziskovalnega dela
naslov doktorske disertacije: Analiza dvojne dividende z vidika javnih in zasebnih financ
mentor: izr. prof. dr. Aleksandar Kešeljević

dr. Ruzhdi Halili
Fakulteta za družbene vede

kratka predstavitev raziskovalnega dela
naslov doktorske disertacije: Poenostavitev javnoupravnih procesov: trenutno stanje in prihodnje priložnosti na Kosovu
mentorica: doc. dr. Simona Kukovič
somentor: prof. dr. Marjan Brezovšek

dr. Mensur Zeqiri
Fakulteta za družbene vede

kratka predstavitev raziskovalnega dela
naslov doktorske disertacije: Kultivacijske strategije pri upravljanju medetičnih odnosov
mentor: prof. dr. Dejan Verčič
somentor: prof. dr. Ralph Tench

dr. Milica Vučković
Fakulteta za družbene vede

kratka predstavitev raziskovalnega dela
naslov doktorske disertacije: Zasebno, popularno in politično v družbenih medijih: analiza spletnega komuniciranja Baracka Obame, Davida Camerona in Iva Josipovića
mentorica: prof. dr. Tanja Oblak Črnič
somentor: izr. prof. dr. Aljoša Pužar

dr. Ivana Pandžić
Filozofska fakulteta

kratka predstavitev raziskovalnega dela
naslov doktorske disertacije: Sol v neolitiku na ozemlju Bosne in Hercegovine
mentor: prof. dr. Mihael Budja
somentorica: izr. prof. dr. Rejhana Dervišević

dr. Lovro Jurgec
Pravna fakulteta

kratka predstavitev raziskovalnega dela
naslov doktorske disertacije: Pravna ureditev investicijskih skladov in družb za upravljanje
mentor: prof. dr. Miha Juhart
somentor: doc. dr. Gregor Dugar

dr. Kristina Lipovec
Pravna fakulteta

kratka predstavitev raziskovalnega dela
naslov doktorske disertacije: Ustavna procesna jamstva v civilnem izvršilnem postopku
mentor: prof. dr. Aleš Galič

dr. Katja Simončič
Pravna fakulteta

kratka predstavitev raziskovalnega dela
naslov doktorske disertacije: Kriminološka obravnava družbene škode na primeru potrošništva v oblačilni industriji
mentor: izr. prof. dr. Aleš Završnik

dr. Ervin Budiselić
Teološka fakulteta

kratka predstavitev raziskovalnega dela
naslov doktorske disertacije: Vidiki bibličnega koncepta pričevanja in posebno razumevanje pričevanja v konceptu Lukovega pisanja
mentor: izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž
somentorica: izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano