Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocije doktorjev in doktoric znanosti 21. december 2020

Datum objave: 21.12.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC IN DOKTORJEV ZNANOSTI
21. december 2020

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

dr. Robert Bevec
Fakulteta za elektrotehniko
naslov doktorske disertacije: Učenje predstavitev objektov s pomočjo robotskih manipulacij
mentorica: izr. prof. dr. Aleš Ude
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Zijad Džemić
Fakulteta za elektrotehniko
naslov doktorske disertacije: Sledljivost do mednarodnega sistema enot (SI) pri merjenjih pretokov tekočin in plinov – poudarek na konkretnih in nerešenih problemih
mentor: prof. dr. Janko Drnovšek
somentor: prof. dr. Branko Širok
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Nikola Krečar
Fakulteta za elektrotehniko
naslov doktorske disertacije: Trgovalna strategija na trgu z električno energijo z upoštevanjem premije za tveganje
mentor: izr. prof. dr. Andrej F. Gubina
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tomi Medved
Fakulteta za elektrotehniko
naslov doktorske disertacije: Adaptivni model agenta odjemalca na trgu z električno energijo
mentor: izr. prof. dr. Andrej F. Gubina
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Gregor Podrekar
Fakulteta za elektrotehniko

naslov doktorske disertacije: Uporaba strojnega vida za spremljanje procesov filmskega oblaganja farmacevtskih tablet in mini tablet
mentor: doc. dr. Dejan Tomaževič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Nina Habjanič
Fakulteta za farmacijo

naslov doktorske disertacije: Biofarmacevtsko in klinično vrednotenje generičnega mazila s kalcipotriolom in betametazonom
mentorica: izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos
somentorica: znan. sod. dr. Katja Kristan
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Klemen Kodrič
Fakulteta za farmacijo
naslov doktorske disertacije: Vpliv izbranih transkripcijskih dejavnikov iz družine SOX in c-MYB na uravnavanje izražanja gena RANKL v kostnih celicah pri osteoporozi
mentorica: prof. dr. Janja Marc
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Mateja Prunk
Fakulteta za farmacijo
naslov doktorske disertacije: Vloga cistatina F in cisteinskih katepsinov pri delovanju citotoksičnih limfocitov T
mentor: prof. dr. Janko Kos
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Sabrina Ardizzoni
Filozofska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Transformacija spolne ideologije in družbenega položaja žensk ljudstva Hakka v vaseh tipa tulou v sodobni Kitajski
mentorica: prof. dr. Jana Rošker
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Maja Basotova
Filozofska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Antični nagrobni spomeniki na območju mesta Scupi in področju Kumanova: Izdelki, proizvodni cikli in kupci
mentor: izr. prof. dr. Bojan Djurić
somentor: prof. dr. Walter Prochaska
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Robert Devetak
Filozofska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Vstop žensk v javni prostor in vloga društev na Goriškem in Gradiškem 1867-1918
mentorica: prof. dr. Marta Verginella
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Ivana Ilijašić Veršić
Filozofska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Primerjalna analiza upravljalskega odločanja v akademskem okolju
mentor: prof. dr. Marko Polič
somentor: izr. prof. dr. Dražen Domijan
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Karmen Urška Modic
Filozofska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Učinkovitost in spremembe v procesu integrativne psihoterapije
mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tina Orel Frank
Filozofska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Angleški in slovenski neologizmi v jeziku turizma
mentor: izr. prof. dr. Gašper Ilc
somentorica: izr. prof. dr. Živana Čeh
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Zoran Potočan
Filozofska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Estetska zaznava pevskega glasu v razmerju do akustičnih pogojev
mentor: prof. dr. Matjaž Barbo
somentor: doc. dr. Drago Kunej
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Davor Špoljar
Filozofska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Poselitev severozahodne Hrvaške v času bronaste in starejše železne dobe
mentorica: akad. prof. dr. Ljubinka Teržan
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Primož Trdan
Filozofska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Slovenska elektroakustična glasba in zvočna umetnost
mentor: prof. dr. Gregor Pompe
somentorica: prof. dr. Larisa Vrhunc
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Marina Vrhovac
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Reprezentacije političark v diskurzu slovenske politike
mentor: prof. dr. Božidar Jezernik
kratka predstavitev raziskovalnega dela