Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocije doktorjev in doktoric znanosti 22. december 2020

Datum objave: 22.12.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC IN DOKTORJEV ZNANOSTI
22. december 2020

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

dr. Jana Ambrožič
Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Ultrazvočna ocena hemodinamičnega stanja in srčne funkcije pri težki preeklampsiji
mentor: izr. prof. dr. Miha Lučovnik
somentorica: doc. dr. Katja Prokšelj
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Branko Bregar
Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Model dejavnikov, ki pojasnjujejo odnos zaposlenih v psihiatrični zdravstveni negi do uporabe posebnih varovalnih ukrepov
mentorica: prof. dr. Blanka Kores Plesničar
somentorica: prof. dr. Brigita Skela Savič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Iztok Caglič
Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Vloga sodobnih magnetnoresonančnih tehnik in priprave bolnika pri opredelitvi raka prostate
mentor: izr. prof. dr. Viljem Kovač
somentor: dr. Tristan Barrett
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tatjana Gelebeševa Mateska
Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Primerjava učinkovitosti fiksacije mrežice s sponkami, lepilom in nefiksacijske tehnike pri transabdominalni preperitonealni ingvinalni hernioplastiki
mentor: prof. dr. Mirko Omejc
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Jurij Gorjanc
Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Mehanizem z mrazom izzvane vazodilatacije kot napovedni dejavnik za dovzetnost omrzlin pri alpinistih
mentor: prof. dr. Matjaž Veselko
somentor: prof. dr. Igor B. Mekjavić
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Hà Văn Thái
Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Vloga zunajceličnih veziklov in njihovih sintetičnih analogov v modulaciji aktivnosti TLR4
mentorica: viš. znan. sod. dr. Mateja Manček
somentor: prof. dr. Roman Jerala
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tomaž Hitij
Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Prevalenca ter zunanja in notranja morfologija zgornjih stalnih kočnikov z nadštevilno palatinalno korenino pri prebivalcih Slovenije
mentor: doc. dr. Iztok Štamfelj
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Gregor Jereb
Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Modifikacija metode ocene tveganja za zdravje ljudi na primeru mehčanja pitne vode
mentor: izr. prof. dr. Borut Poljšak
somentor: prof. dr. Ivan Eržen
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Fabio Lapenta
Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: In vivo samosestavljanje proteinskega origamija na osnovi obvitih vijačnic
mentor: prof. dr. Roman Jerala
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Laura Perini
Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Diverziteta in interakcije mikrobiote kriosfere
mentorica: prof. dr. Nina Gunde Cimerman
somentor: doc. dr. Cene Gostinčar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Danijela Štrbac
Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Vpliv izbranih polimorfizmov matriksnih metaloproteinaz na odgovor na zdravljenje in potek bolezni pri bolnikih z malignim mezoteliomom
mentor: izr. prof. dr. Viljem Kovač
somentorica: prof. dr. Vita Dolžan
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Ana Šubic
Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Vpliv demence na preventivo in zdravljenje bolnikov z ishemično možgansko kapjo
mentorica: doc. dr. Milica Gregorič Kramberger
somentor: prof. Bengt Winblad
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Katja Uršič
Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Protitumorski učinek elektrokemoterapije s cisplatinom ali oksaliplatinom v kombinaciji z genskim elektroprenosom plazmida z zapisom za interlevkin-12 na mišjem modelu melanoma
mentor: prof. dr. Gregor Serša
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Ana Velikonja
Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Vpliv uživanja beta-glukanov na sestavo črevesne mikrobne flore in na presnovo glukoze in maščob pri osebah z metaboličnim sindromom
mentor: prof. dr. Rok Orel
somentor: prof. dr. Gorazd Avguštin
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Jan Žmuc
Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Vpliv elektrokemoterapije z bleomicinom na jetra pri prašiču
mentor: prof. dr. Gregor Serša
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Barbara Blaznik
Naravoslovnotehniška fakulteta

naslov doktorske disertacije: Analiza dejavnikov pri fotodegradaciji odtisov v kapljičnem tisku
mentorica: izr. prof. dr. Sabina Bračko
somentor: izr. prof. dr. Franci Kovač
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Martin Gaberšek
Naravoslovnotehniška fakulteta

naslov doktorske disertacije: Celostna obravnava geokemije trdnih anorganskih delcev v urbanem okolju
mentorica: doc. dr. Mateja Gosar
somentorica: prof. dr. Nina Zupančič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Jasminka Končič
Naravoslovnotehniška fakulteta

naslov doktorske disertacije: Raba jezika mode in oblačil v sodobni umetnosti
mentorica: izr. prof. dr. Nadja Zgonik
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Danijel Mitrović
Naravoslovnotehniška fakulteta

naslov doktorske disertacije: Razvoj nove aktivne komore za tlačno litje s hladno komornim strojem
mentor: prof. dr. Primož Mrvar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Haris Salihagić Hrenko
Naravoslovnotehniška fakulteta

naslov doktorske disertacije: Mehanizem sinteze aluminijevih zlitin v elektrolizni celici
mentor: prof. dr. Jožef Medved
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tomislav Paller
Veterinarska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Etiologija govejega respiratornega bolezenskega kompleksa pri teletih in mladem govedu
mentor: prof. dr. Milan Pogačnik
somentor: prof. dr. Peter Hostnik
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Jurij Žel
Veterinarska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Nevrološka ocena in nevrotoksičnost liposomalnega bupivakaina po intratekalni aplikaciji pri prašiču
mentorica: izr. prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič
somentorica: izr. prof. dr. Alenka Seliškar
kratka predstavitev raziskovalnega dela