Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocije doktorjev in doktoric znanosti 29. januar 2021

Datum objave: 29.01.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

PROMOCIJA DOKTORIC IN DOKTORJEV ZNANOSTI
29. januar 2021

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

dr. Tanja Jakoš
Fakulteta za farmacijo
naslov doktorske disertacije: Vloga katepsina X pri protitumorskem imunskem odzivu
mentor: prof. dr. Janko Kos
somentorica: doc. dr. Anja Pišlar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Anja Kolarič
Fakulteta za farmacijo
naslov doktorske disertacije: Uporaba kemoinformatičnih in strukturno podprtih in silico metod za načrtovanje zaviralcev bakterijske DNA giraze ter modulatorjev kemokinskih receptorjev CXCR3 in CXCR4
mentor: znan. sod. dr. Nikola Minovski
somentor: prof. dr. Marko Anderluh
kratka predstavitev raziskovalnega dela
 
dr. Maja Petrovič
Fakulteta za farmacijo
naslov doktorske disertacije: Primerjalna učinkovitost in stroškovna učinkovitost zdravil za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije
mentor: izr. prof. dr. Igor Locatelli
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Aljaž Sočan
Fakulteta za farmacijo
naslov doktorske disertacije: Razvoj in vrednotenje novih postopkov za radiooznačevanje krvotvornih matičnih celic
mentorica: asist. dr. Tanja Gmeiner
somentor: izr. prof. dr. Urban Švajger
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Dubravka Celinšek
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Prevzemanje angleških strokovnih izrazov v menedžmentu
mentor: doc. dr. Donald Francis Reindl
somentorica: doc. dr. Nataša Logar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Sabina Đuvelek
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Povezanost čustvene inteligentnosti, na cilje usmerjenih kompetenc in delovne zavzetosti z učinkovitostjo notranjega usmerjevalca
mentorica: izr. prof. dr. Eva Boštjančič
kratka predstavitev raziskovalnega dela
 
dr. David Gosar
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Spoznavne sposobnosti in nevroslikovni kazalci pri mladostnikih in mladih odraslih z obporodno hipoksijo
mentor: izr. prof. dr. Robert Masten
somentor: prof. dr. Grega Repovš
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Alenka Hren Medved
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Modernizacija Laškega v dolgem 19. stoletju
mentor: izr. prof. dr. Rok Stergar
somentor: prof. dr. Andrej  Studen
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Aleš Mendiževec
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Epistemologija in politično v Althusserjevi filozofiji
mentorica: prof. dr. Eva Dolar Bahovec
somentor: izr. prof. dr. Igor Pribac
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Mihela Pauman Budanović
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Konceptualna zasnova sistema za katalogizacijo na osnovi nove paradigme bibliografskega univerzuma
mentorica: prof. dr. Maja Žumer
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tamara Podlesnik
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Med neizrekljivostjo in telesom: Srednjeveška mističarka v luči psihoanalize, feminizma in literature
mentor: prof. dr. Tomislav Virk
somentorica: prof. dr. Eva Dolar Bahovec
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Andreja Videc
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vloga in pomen osrednjih območnih knjižnic v sistemu splošnih knjižnic
mentorica: doc. dr. Marija Petek
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Breda Zalašček
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Poskus nacionalne pomiritve v Istri v letih pred prvo svetovno vojno
mentor: izr. prof. dr. Rok Stergar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Brina Žagar
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Bolezen kot mejnik: Družbeni in kulturni vidiki izkušenj oseb z rakom
mentorica: izr. prof. dr. Uršula Čebron-Lipovec
kratka predstavitev raziskovalnega dela