Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocije doktorjev in doktoric znanosti 4. marec 2021

Datum objave: 04.03.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

PROMOCIJA DOKTORIC IN DOKTORJEV ZNANOSTI
4. marec 2021

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

dr. Marjan Cugmas
Fakulteta za družbene vede

naslov doktorske disertacije: Vpliv lokalnih mehanizmov na razvoj bločnih modelov
mentor: izr. prof. dr. Aleš Žiberna
somentorica: zasl. prof. dr. Anuška Ferligoj
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Nina Dragičević
Fakulteta za družbene vede

naslov doktorske disertacije: Zvočnost birokracije v vsakdanjem življenju
mentorica: zasl. prof. dr. Tanja Rener
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Maja Ladić
Fakulteta za družbene vede

naslov doktorske disertacije: Vpetost dimenzije spola v razvojne strategije držav v razvoju: primer Ruande
mentorica: prof. dr. Maja Bučar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Boris Mance
Fakulteta za družbene vede

naslov doktorske disertacije: Spremembe vloge in vzorcev kritičnega proučevanja komuniciranja v sistemu znanstvenega revijalnega založništva
mentor: prof. dr. Slavko Splichal
kratka predstavitev raziskovalnega dela
                     
dr. Primož Mlačnik
Fakulteta za družbene vede

naslov doktorske disertacije: Razmerje med melanholijo in modernostjo na primeru književnosti Franza Kafke
mentor: prof. dr. Peter Stanković
kratka predstavitev raziskovalnega dela
     
dr. Jana Aupič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov doktorske disertacije: Načrtovanje de novo proteinskega konformacijskega stikala na osnovi motiva ovite vijačnice
mentor: prof. dr. Roman Jerala
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Miha Drev    
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov doktorske disertacije: Katalitsko heteroariliranje kot sintezni pristop v pripravi polidentatnih ligandov
mentor: izr. prof. dr. Franc Požgan
somentor: izr. prof. dr. Franc Perdih
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Brigita Hočevar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov doktorske disertacije: Kinetika in transportni pojavi pri katalitski hidrogenaciji glukarne kisline do adipinske kisline
mentor: izr. prof. dr. Blaž Likozar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Anita Kotar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov doktorske disertacije: Strukturne študije z gvanini bogatih zaporedij v promotorskih regijah protoonkogenov
mentor: prof. dr. Janez Plavec
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Kristina Lampič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov doktorske disertacije: Razvoj analizne metode za določanje metabolitov azatioprina v posušenih krvnih madežih
mentor: izr. prof. dr. Tomaž Vovk
somentorica: prof. dr. Helena Prosen
kratka predstavitev raziskovalnega dela
            
dr. Damjan Lašič Jurković
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov doktorske disertacije: Plazemski in katalitski procesi aktivacije metana in ogljikovega dioksida
mentor: doc. dr. Andrej Pohar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Bruno Aleksander Martek
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov doktorske disertacije: Dvojna vloga paladijevega katalizatorja v alkiniliranju aril halidov
mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Nejc Pavlin
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov doktorske disertacije: Modificirani celulozni separatorji v litij-žveplovih akumulatorjih
mentor: izr. prof. dr. Robert Dominko
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Gašper Poklukar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov doktorske disertacije: Novi kiralni fosfinski ligandi in njihova uporaba v homogenem asimetričnem hidrogeniranju
mentorica: dr. Barbara Mohar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Mateja Rebernik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov doktorske disertacije: Identifikacija in karakterizacija alosteričnih modifikatorjev dipeptidil-peptidaze I
mentor: izr. prof. dr. Marko Novinec
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Ana Robba
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov doktorske disertacije: Anorganski katodni materiali za magnezijeve akumulatorje
mentor: izr. prof. dr. Robert Dominko
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tina Snoj Ekmečič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov doktorske disertacije: Uporaba solvatnega modela za napovedovanje retencijskih časov pri reverznofazni tekočinski kromatografiji
mentorica: izr. prof. dr. Irena Kralj Cigić
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Helena Trnovec
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov doktorske disertacije: Odstranjevanje nečistoč z ionsko-izmenjevalnimi membranskimi adsorberji
mentor: prof. dr. Aleš Podgornik
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Miha Virant
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov doktorske disertacije: Razvoj homogenih paladijevih katalitskih sistemov za izbrane pretvorbe terminalnih acetilenov
mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Luka Žnideršič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov doktorske disertacije: Razvoj analizne metode za določevanje izbranih onesnaževal iz materialov za stik z živili v pijačah
mentorica: prof. dr. Helena Prosen
kratka predstavitev raziskovalnega dela