Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocije doktorjev in doktoric znanosti 25. marec 2021

Datum objave: 25.03.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

PROMOCIJA DOKTORIC IN DOKTORJEV ZNANOSTI
25. marec 2021

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

dr. Milena Bučar Miklavčič
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vpliv izbranih tehnoloških postopkov na kemijske in senzorične značilnosti slovenskih deviških oljčnih olj
mentorica: prof. dr. Terezija Golob
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Andreja Kandolf Borovšak
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Zagotavljanje pristnosti medu s tehnologijo prestavljanja satja in krmljenja čebel
mentorica: doc. dr. Mojca Korošec
somentor: izr. prof. dr. Janko Božič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Doris Kokalj
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vpliv valovne dolžine emitirane svetlobe svetlečih diod na vsebnost bioaktivnih spojin v plodovih sadja in zelenjave med skladiščenjem
mentor: prof. dr. Rajko Vidrih
somentor: prof. dr. Blaž Cigić
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Maja Kos Kramar
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Asociacije bakterij z meduzami v obalnih morjih
mentorica: prof. dr. Valentina Turk
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Martina Lavrič
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Anatomski in ekofiziološki odzivi puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.) na vsebnost vode v tleh v submediteranskem fitogeografskem območju Slovenije
mentorica: doc. dr. Jožica Gričar
somentor: prof. dr. Dominik Vodnik
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Nataša Lilek
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vpliv botaničnega porekla na hranilno vrednost cvetnega prahu osmukanca
mentorica: izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj
somentor: izr. prof. dr. Janko Božič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Ajda Marič
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vpliv sogojenja glive Monascus purpureus z izbranimi saprofitskimi glivami na biosintezo citrinina in monakolina K
mentor: doc. dr. Andrej Gregori
somentorica: prof. dr. Kristina Sepčić
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Neda Martinović
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Antioksidativna učinkovitost sinapinske kisline in njenih derivatov v modelnih lipidnih sistemih
mentorica: prof. dr. Helena Abramovič
somentorica: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Katja Molan
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Črevesna mikrobiota nosečnic z gestacijskim diabetesom in pojav makrosomije
mentorica: prof. dr. Darja Žgur Bertok
somentorica: doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin
somentorica: doc. dr. Draženka Pongrac Barlovič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Mojca Ogrizović
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vloga gena PEX11 in identifikacija novih genov z vplivom na lipidni metabolizem kvasovke Saccharomyces cerevisiae
mentor: prof. dr. Uroš Petrovič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Ester Stajič
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Tarčno preurejanje gena za centromerni protein CENH3 pri zelju (Brassica oleracea var. capitata L.) s tehnologijo CRISPR/Cas9
mentor: prof. dr. Borut Bohanec
somentorica: izr. prof. dr. Jana Murovec
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tina Tušar
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vpliv prehrane matere in okoljskih dejavnikov na razvoj mikrobiote materinega mleka in črevesne mikrobiote dojenčka
mentorica: prof. dr. Irena Rogelj
somentor: prof. dr. Iztok Grabnar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tina Unuk Nahberger
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Ektomikorizni simbionti bele jelke (Abies alba Mill.)
mentor: viš. znan. sod. dr. Tine Grebenc
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Agata Cevc
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Odškodninska odgovornost sodnikov in arbitrov
mentor: prof. dr. Aleš Galič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Ambrož Cvahte
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vpliv nasprotja interesov na veljavnost zastopniških poslov
mentor: prof. dr. Damjan Možina
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Nežka Dekleva
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Spor polne jurisdikcije
mentor: prof. dr. Rajko Pirnat
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Simona Garbatavičiūtė
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Preoblikovanje sporazumevanja o priznanju krivde v evropskih kazenskopravnih sistemih
mentorica: doc. dr. Mojca Mihelj Plesničar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Boštjan Kavšek
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Delovno pravo in pravo socialne varnosti
mentorica: zasl. prof. dr. Polonca Končar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Špela Kogovšek Sajovic
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Pravna ureditev zdravilstva
mentorica: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Matija Miklič
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Načelo dobrega finančnega poslovodenja v okviru deljenega upravljanja sredstev EU
mentor: prof. dr. Peter Grilc
somentor: prof. dr. Bojan Bugarič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Danijela Mrhar Prelić
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Povratništvo oseb, obsojenih na zaporno kazen
mentorica: izr. prof. dr. Katja Filipčič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Grega Pajnkihar
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Nasledstvo odgovornosti držav za mednarodno protipravna dejanja
mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Suzana Pecin
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Načelo nadrejenosti prava Evropske unije skozi prizmo odločb najvišjih sodišč v državah članicah Evropske unije
mentor: zasl. prof. dr. Franc Grad
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Donche Tasev
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Varstvo narodnih manjšin na Balkanu: primer makedonskih manjšin
mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Ines Vrečko
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Kriminološki vidiki mučenja živali
mentor: prof. dr. Dragan Petrovec
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Matevž Zgaga
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Meje avtonomije strank v kreditni pogodbi
mentor: prof. dr. Damjan Možina
kratka predstavitev raziskovalnega dela