Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev in doktoric znanosti 28. maj 2021

Datum objave: 28.05.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

dr. Tadej Bevk
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Zaznava krajin, preoblikovanih s postavitvijo sončnih elektrarn
mentorica: prof. dr. Mojca Golobič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Barbara Dovgan
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Krioprezervacija humanih mezenhimskih matičnih celic in tkiva popkovnice v kombinaciji krioprotektanta trehaloze in reverzibilne elektroporacije
mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič
somentorica: višja znan. sod. dr. Ariana Barlič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tajda Gredar 
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Razvoj nedestruktivnih pristopov za prepoznavo spola močerila (Proteus anguinus, Urodela, Amphibia)
mentor: prof. dr. Rok Kostanjšek
somentorica: doc. dr. Lilijana Bizjak Mali
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Filip Küzmič  
Biotehniška fakulteta 
naslov doktorske disertacije: Klasifikacija in gradientna analiza plevelne vegetacije v Evropi
mentor: izr. prof. dr. Urban Šilc
somentorica: izr. prof. dr. Zdeňka Lososová
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Urška Ribič 
Biotehniška fakulteta 
naslov doktorske disertacije: Proučevanje razvoja odpornosti različnih sevov bakterij vrste Staphylococcus epidermidis proti didecildimetilamonijevemu kloridu
mentorica: izr. prof. dr. Barbka Jeršek
somentorica: doc. dr. Anja Klančnik
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Dušan Sadiković 
Biotehniška fakulteta 
naslov doktorske disertacije: Populacijska struktura gliv povzročiteljic rdeče in rjave pegavosti borovih iglic na izbranih območjih srednje in jugovzhodne Evrope
mentor: prof. dr. Dušan Jurc
somentorica: znan. sod. dr. Barbara Piškur
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Meta Sterniša 
Biotehniška fakulteta 
naslov doktorske disertacije: Možnosti zmanjšanja mikrobiološke kontaminacije mesa navadnega krapa (Cyprinus carpio)
mentor: prof. dr. Sonja Smole Možina
somentor: prof. dr. Jan Mráz
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Nik Susič
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Uporaba naprednih tehnologij za celostno obvladovanje ogorčic koreninskih šišk (Meloidogyne spp., Nematoda: Meloidogynidae)
mentorica: višja znan. sod. dr. Barbara Gerič Stare
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Lovro Vidmar
Biotehniška fakulteta 
naslov doktorske disertacije: Integrativna analiza izbranih genomskih in ekspozomskih dejavnikov tveganja za multiplo sklerozo
mentor: prof. dr. Borut Peterlin
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Nina Zupanič 
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Sladkor v predpakiranih živilih in prehrani otrok v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Nataša Fidler Mis
somentor: doc. dr. Igor Pravst
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Črt Lenarčič
Ekonomska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Pojasnjevanje dejavnikov inflacije z dinamičnim stohastičnim modelom splošnega ravnotežja
mentor: prof. dr. Igor Masten
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Miha Šlebir
Fakulteta za družbene vede
naslov doktorske disertacije: Uporabnost koncepta točke osredotočenja v sodobnih vojaških operacijah
mentor: prof. dr. Marjan Malešič
somentor: doc. dr. Uroš Svete
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Iva Golubić 
Fakulteta za elektrotehniko
naslov doktorske disertacije: Ohranjevalci na množici variančno-kovariančnih matrik
mentor: izr. prof. dr. Janko Marovt
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tomaž Bešter
Fakulteta za strojništvo
naslov doktorske disertacije: Vpliv konstrukcijskih parametrov na dobo trajanja zračne vzmeti
mentor: prof. dr. Marko Nagode
somentor: prof. dr. Matija Fajdiga
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Borut Černe
Fakulteta za strojništvo
naslov doktorske disertacije: Napovedni model za določitev termomehanskega stanja valjastih polimernih zobnikov med obratovanjem
mentor: prof. dr. Jožef Duhovnik
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Luka Černe
Fakulteta za strojništvo
naslov doktorske disertacije: Hibridni laser z ultrakratkimi bliski za visoko natančne obdelave v industriji
mentor: prof. dr. Rok Petkovšek
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Primož Drešar
Fakulteta za strojništvo
naslov doktorske disertacije: Razvoj črpalke za biološke fluide
mentor: prof.dr. Jože Duhovnik
somentor: prof. dr. Igor Gregorič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Miha Finžgar
Fakulteta za strojništvo
naslov doktorske disertacije: Določanje frekvence pulza in njene spremenljivosti iz video posnetkov
mentor: prof. dr. Primož Podržaj
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Elvis Hozdić
Fakulteta za strojništvo
naslov doktorske disertacije: Model kibernetsko-fizičnih proizvodnih sistemov
mentor: prof. dr. Peter Butala
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Eva Jordan
Fakulteta za strojništvo 
naslov doktorske disertacije: Prehod iz individualne na vitko in agilno serijsko proizvodnjo
mentor: izr. prof. dr. Janez Kušar
somentor: prof. dr. Marko Starbek
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Matej Kranjec
Fakulteta za strojništvo
naslov doktorske disertacije: Biomehanični model človeškega kolena pri aktivnem obremenjevanju
mentor: izr. prof. dr. Robert Kunc
somentor: prof. dr. Jože Balažic
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Rok Markežič
Fakulteta za strojništvo 
naslov doktorske disertacije: Napovedovanje lastnosti orodnih jekel za delo v vročem stanju pri cikličnem toplotnem obremenjevanju
mentor: prof. dr. Roman Šturm
somentor: izr. prof. dr. Nikolaj Mole
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Urša Šolinc
Fakulteta za strojništvo
naslov doktorske disertacije: Utrujanje magnezijevih zlitin za preoblikovanje pri cikličnem obremenjevanju
mentor: prof. dr. Marko Nagode
somentor: izr. prof. dr. Domen Šeruga
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Mitja Varl
Fakulteta za strojništvo
naslov doktorske disertacije: Metoda za povečevanje robustnosti konstrukcijskega procesa v individualni proizvodnji
mentor: prof. dr. Jože Duhovnik
kratka predstavitev raziskovalnega dela