Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih devet novih doktorjev znanosti

Datum objave: 18.09.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:       
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

1. Mitja Košir 
doktor znanosti s področja gradbeništva
doc. dr. Živa Kristl
prof.dr. Aleš Krainer, som.
Integralen regulacijski sistem notranjega okolja na osnovi uporabe mehke logike

2. Nana Krauberger  
doktorica znanosti s področja gradbeništva  
prof. dr. Igor Planinc
doc. dr. Sebastjan Bratina, som.
Vpliv požara na obnašanje ojačanih betonskih linijskih konstrukcij

3. Niko Kristanič 
doktor znanosti s področja  gradbeništva    
prof. dr. Jože Korelc
Sinteza konstrukcij z uporabo točne občutljivostne analize in optimizacije oblike v nelinearnem področju

4. Primož Može
doktor znanosti s področja gradbeništva    
prof. dr. Darko Beg
Duktilnost in nosilnost vijačenih spojev v konstrukcijah narejenih iz jekel visoke trdnosti

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

5. Saša Kovačič
doktorica znanosti s področja kemije    
prof. dr. Jože Koller
Študij elementarnih reakcij dušikovih oksidov v atmosferskih procesih

6. Sašo Rogelj
doktor  znanosti s področja kemijskega inženirstva     
prof. dr. Matjaž Krajnc
Vpliv procesnih parametrov na reološke lastnosti termoplastičnih polimernih talin med visokotlačnim ekspanzijskim injekcijskim stiskanjem

7. Darinka Štajnbaher
doktorica znanosti s področja kemije
prof. dr. Lucija Zupančič Kralj
Razvoj analizne metode za rutinsko določanje hlapnih pesticidov v živilih

8. Damjan Šterk 
doktor znanosti s področja kemije   
prof. dr. Boris Šket
Novi kiralni ligandi za asimetrične redukcije

VETERINARSKA FAKULTETA

9. Ožbalt Podpečan
doktor znanosti s področja  veterinarske medicine   
prof. dr. Andrej Pengov
doc. dr. Matjaž Ocepek, som.
Epidemiološka raziskava okužb mlečne žleze pri kravah molznicah z bakterijo Staphylococcus aureus in koagulazno negativnimi stafilokoki