Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 22.10.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

1. Sanja Cukut
doktorica znanosti s področja družbenih ved  -  sociologije
prof. dr. Duška Knežević Hočevar
doc. dr. Majda Černič Istenič, som.
Spol in migracija: izkušnje migrantk v Sloveniji

2. Jasminka Dedić
doktorica znanosti s področja družbenih ved  -  politologije
prof. dr. Vlasta Jalušič
Konstrukcija kolektivnih identitet in genocid v nekdanji Jugoslaviji in Ruandi: primerjalna analiza

3. Andrej Friedl
doktor znanosti s področja družbenih ved  -  sociologije
prof. dr. Rado Bohinc
Sodelovanje gospodarskih zbornic v procesu odločanja in izvajanja javnih nalog v Sloveniji: pravni in sociološki vidiki

4. Marijana Grbeša
doktorica znanosti s področja družbenih ved  -  komunikologije
prof. dr. dr. Dejan Verčič
Politika osebnosti na Hrvaškem: analiza volilnih kampanj, medijskega poročanja in javne percepcije na parlamentarnih volitvah 2003 in 2007

5. Manica Jakič
doktorica znanosti s področja družbenih ved  -  obramboslovja
prof. dr. Ljubica Jelušič
prof. dr. Velko Rus, som.
Socialne reprezentacije in organizacijska kultura v Slovenski vojski

6. Blaž Križnik
doktor  znanosti s področja družbenih ved  -  sociologije
prof. dr. Drago Kos
Kulturni okvir preobrazbe mest, lokalni odzivi na globalne izzive (primer Barcelone in Seula)

7. Stanislav Raščan
doktor znanosti s področja družbenih ved  -  politologije
prof. dr. Bogomil Ferfila
doc. dr. Iztok Prezelj, som.
Vpliv nacionalnih interesov Združenih držav Amerike na Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

8. Irena Dolenc
doktorica znanosti s področja fizike
prof. dr. Vladimir Cindro
prof. dr. Marko Mikuž, som.
Razvoj sistema za spremljanje kakovosti curka protonov pri eksperimentu ATLAS

9. Aljoša Peperko
doktor znanosti s področja matematike
prof. dr. Roman Drnovšek
Spektralni radij integralskih operatorjev in spektralni radij matrik v max-algebri

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

10. Alen Šarlah
doktor znanosti s področja strojništva
prof. dr. Alojz Poredoš
Termohidravlične lastnosti regeneratorjev toplote v magnetnem hladilniku