Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 28.10.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA FARMACIJO

1. Andrej Babič
doktor znanosti s področja farmacije
prof. dr. Slavko Pečar
Načrtovanje in sinteza mimetikov prekuzorjev peptidoglikana

2. Janez Konc
doktor znanosti s področja farmacije
univ. znan. svet. dr. Dušanka Janežič
prof. dr. Slavko Pečar, som.
Razvoj metod molekularnega modeliranja za napovedovanje vezavnih mest na proteinih

3. Mateja Zorko
doktorica znanosti s področja farmacije
prof. dr. Roman Jerala
prof. dr. Borut Štrukelj, som.
Nevtralizacija endotoksina z novimi antimikrobnimi učinkovinami

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

4. David Duh
doktor znanosti s področjagradbeništva
doc.dr. Violeta Bokan Bosiljkov
Samozgoščevalni in vibrirani betoni z apnenčevo moko

5. Tomaž Pazlar
doktor znanosti s področjagradbeništva
prof.dr. Žiga Turk
Preslikave med arhitekturnimi in računskimi aspekti v informacijskih modelih zgradb

FILOZOFSKA FAKULTETA

6. Tatjana Balažic Bulc
doktorica  znanosti s področja jezikoslovja
prof. dr. Vesna Požgaj Hadži
prof. dr. Vojko Gorjanc, som.
Raba in funkcija konektorjev v jezikoslovnem diskurzu na primeru slovenščine in hrvaščine kot prvega in tujega jezika

7. Neva Čebron
doktorica znanosti s področja jezikoslovja
prof. dr. Rastislav Šuštaršič
prof. dr. Dušan Gabrovšek, som.
Opredelevanje osrednjega strokovnega besednjaka z analizo korpusa angleških besedil in vzporejanje strokovne terminologije v angleščini in slovenščini

8. Brigita Kosevski Puljić
doktorica znanosti s področja jezikoslovja
prof. dr. Ana Marija Muster
Povezovanje teorije in prakse v začetnem in stalnem izobraževanju učiteljev nemščine

9. Urška Perenič
doktorica znanosti s področja literarnih ved
prof. dr. Miran Hladnik
Konstrukcija nacionalnega literarnega sistema z vidika empirične sistemske teorije: kulturno-politična društva in čitalnice

10. Helena Smrtnik Vitulić
doktorica znanosti s področja psihologije
prof. dr. Maja Zupančič
Razvoj strukture osebnosti pri mladostnikih in njena vloga pri napovedi učnih dosežkov

11. Lucija Željko                 
doktorica  znanosti s področja psihologije
prof. dr. Ludvik Horvat
prof. dr. Peter Legiša
Metakognicija in formalnologični procesi pri reševanju matematičnih problemov