Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 29.10.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

1. Tjaša  Cerar
doktorica znanosti s področja mikrobiologije
doc. dr. Eva Ružić Sabljić
Pomen mikrobioloških diagnostičnih metod in molekularna opredelitev sevov pri bolnikih z nevroboreliozo

2. Miha Črnigoj
doktor znanosti s področja biotehnologije 
prof. dr. Nataša Poklar Ulrih
Mehanizmi stabilizacije molekule DNA hipertermofilne arheje Aeropyrum pernix in vivo ter in vitro

3. Darja Ferme
doktorica znanosti s področja mikrobiologije
prof. dr. Gorazd Avguštin
Vpliv izvlečkov česna in cimeta ter kostanjevih taninov na strukturo mikrobne združbe iz prebavnega trakta prežvekovalcev in kuncev

4. Jurij Gulič
doktor znanosti s področjagozdarstva
prof. dr. Miha Adamič
Vpliv heterogenosti krajinske matice na disperzijo in povezanost habitata ruševca (Tetrao tetrix L.) v severovzhodni Sloveniji

5. Aleš Škorjanc
doktor znanosti s področjabiologije
prof. dr. Kazimir Drašlar
Potek vzburjenja in adaptacije filiformnih senzil pri stenici Pyrrhocoris apterus (Insecta: Heteroptera)

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

6. Gregor Černivec
doktor znanosti s področja elektrotehnike
prof. dr. Franc Smole
Numerično modeliranje in optimizacija tankoplastnih in debeloplastnih polikristalnih Cu(In, Ga)(Se, S)2 sončnih celic

7. Matej Kristan
doktor znanosti s področjaelektrotehnike
prof. dr. Stanislav Kovačič
prof. dr. Aleš Leonardis, som.
Sledenje ljudi v video posnetkih s pomočjo verjetnostnih modelov

8. Matej Možek
doktor znanosti s področja elektrotehnike
prof. dr. Slavko Amon
prof. dr. Tadej Tuma, som.
Adaptivno umerjanje in nadzor kakovosti inteligentnih senzorjev
 
9. Simon Oblak
doktor znanosti s področja elektrotehnike
prof. dr. Igor Škrjanc
Intervalni mehki modeli v prediktivnem vodenju in zaznavanju napak
 
10. Matej Reberšek
doktor znanosti s področja elektrotehnike
prof. dr. Damijan Miklavčič
Raziskovalna naprava za elektropermeabilizacijo celične membrane

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

11. Gorazd Jutriša
doktor znanosti s področja materialov
prof. dr. Ladislav Kosec
prof. dr. Boštjan Markoli, som.
Vpliv nezveznosti v mikrostrukturi visokolegiranega in mnogooglijčnega jekla na nastanek in razvoj utrujenosti razpok