Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 26.11.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

EKONOMSKA FAKULTETA

1. Vesna Novak
doktorica znanosti s področja poslovodenja in organizacije
prof. dr. Iča Rojšek 
Ekološko odgovorno poslovodenje (Teoretični model in empirična analiza ekološke zavesti in ravnanja v slovenskih podjetjih)

2. Bojan Peček
doktor znanosti s področja informacijsko-upravljalskih ved
prof. dr. Srečko Devjak 
prof. dr. Janez Grad, som.
Diskretne simulacije upravnih postopkov

3. Peter Trkman
doktor znanosti s področja informacijsko-upravljalskih ved
prof. dr. Miro Gradišar 
Optimizacija procesa enodimenzionalnega razreza v zaporednih časovnih obdobjih

4. Patrick Vesel
doktor znanosti s področja poslovodenja in organizacije
prof. dr. Vesna Žabkar 
Kakovost trženjskih odnosov na področju trgovine na drobno - konceptualni model in empirična preverba

5. Jana Žnidaršič
doktorica znanosti s področja poslovodenja in organizacije
prof. dr. Vlado Dimovski 
Management starosti: Organizacijski model aktivnega staranja

FAKULTETA ZA FARMACIJO

6. Simona Mencej Bedrač
doktorica  znanosti s področja klinične biokemije
prof. dr. Janja Marc
doc. dr. Tomaž Kocjan, som. 
Vloga genov signalne poti Wnt in gena TNFSF11 v kostni homeostazi

7. Polona Smrdel
doktorica znanosti s področja farmacije
prof. dr. Marija Bogataj 
Razvoj in vrednotenje mikrokapsul za dostavo LK-423 v kolon na živalskih modelih

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

8. Miroslav Babić
doktor znanosti s področja jedrske tehnike
prof. dr. Borut Mavko
Obnašanje atmosfere v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne pri nezgodnih pogojih pod vplivom vodnih prh

9. Tadej Starčič
doktor znanosti s področja matematike
akad. prof. dr. Franc Forstnerič
doc. dr. Marko Slapar, som.
Baza Steinovih okolic vloženega strogo psevdokonveksnega območja in sorodnih objektov

10. Andrej Vrečko           
doktor znanosti s področja fizike
red. prof. dr. Slobodan Žumer
znan. svet. dr. Janez Pirš
Modulacija svetlobe s tekočekristalnimi optičnimi preklopniki

11. Mihael Matjaž Zemljič
doktor  znanosti s področja fizike
prof. dr. Peter Prelovšek
Transportne in spektralne lastnosti močno koreliranih elektronov v kupratih