Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 17.12.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

1. Andreja Kutnar
doktorica znanosti s področja lesarstva
prof. dr. Milan Šernek
Vpliv viskoelastične toplotne zgostitve lesa na adhezijski potencial
ang. : Influence of viscoelastic thermal compression of wood on adhesion potential

2. Petra Mohar Lorbeg
doktorica znanosti s področja živilstva
prof. dr. Irena Rogelj
Fenotipska in genotipska raznolikost enterokokov iz tradicionalnih slovenskih sirov

FAKULETA ZA ARHITEKTURO

3. Jaka Bežan
doktor znanosti s področja arhitekture
prof. dr. Igor Kalčič
Napihljive konstrukcije za prireditve na prostem

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

4. Miha Kramar
doktor znanosti s področja gradbeništva
prof. dr. Matej Fischinger
Potresna ranljivost montažnih armiranobetonskih hal

5. Leon Gosar
doktor znanosti s področja gradbeništva
prof. dr. Franc Steinman
doc. dr. Primož Banovec, som.
Umeščanje modelov vodnih sistemov v navidezno okolje


FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

6. Boštjan Japelj
doktor znanosti s področja kemije
znan. svet.  dr. Boris Orel
prof. dr. Matjaž Krajnc, som.
Nanokompozitne hidrofobne, oleofobne in abrazijsko odporne prevleke iz organskih-anorganskih hibridov

7. Irena Kozjek Škofic
doktorica znanosti s področja kemije
prof. dr. Nataša Bukovec
Lastnosti tankih plasti cerijevega dioksida in mešanih oksidov cerija z vanadijem in bakrom

8. David Kralj
doktor znanosti s področja kemije
prof. dr. Jurij Svete
Uporaba enaminonov v sintezi pirazolovih derivatov

9. Blaž Likozar
doktor znanosti s področja kemijskega inženirstva
prof. dr. Matjaž Krajnc
Reakcijska kinetika in transportni pojavi med vulkanizacijo elastomerov

10. Irena Marta Lipar Oštir
doktorica znanosti s področja kemije
prof. dr. Ciril Pohar
Termodinamske in transportne lastnosti vodnih raztopin polianetolsulfonske kisline in njenih alkalijskih soli

11. Katja Žmitek
doktorica znanosti s področja kemije
znan. sod. dr. Jernej Iskra
prof. dr. Marko Andrej Zupan, som.
Sinteza, lastnosti in biološke aktivnosti tetraoksanov in sorodnih peroksidnih derivatov