Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih devet novih doktorjev znanosti

Datum objave: 21.01.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

1. Aleš Razinger
doktor znanosti s področja elektrotehnike
prof. dr. Aleš Iglič
prof. dr. Tomaž Slivnik, som.
Urejenost sferičnih multivalentnih ionov v bližini naelektrene ravne površine

2. Jure Rejc
doktor znanosti s področja elektrotehnike 
prof. dr. Marko Munih
Hitre in točne brezkontaktne meritve razdalj v industrijskem okolju

3. Bogomir Zidarič
doktor znanosti s področja elektrotehnike
prof. dr. Damijan Miljavec
Modeliranje in optimizacija preklopnega reluktančnega motorja

MEDICINSKA FAKULTETA

4. Vojka Gorjup
doktorica znanosti s področja medicinskih ved
prof. dr. Marko Noč             
Nenadni srčni zastoj pri bolnikih z akutnim srčnim infarktom in dvigom spojnice ST

5. Hojka Gregorič Kumperščak
doktorica znanosti s področja medicinskih ved
doc. dr. Blanka Kores Plesničar 
Osebe z metakromatsko levkodistrofijo kot model za študij psihotičnih motenj

6. Peter Jevnikar
doktor znanosti s področja stomatoloških ved
prof. dr. Nenad Funduk
prof. dr. Tomaž Kosmač
Difuzijske lastnosti steklasto ionomernih cementov in vpliv površinskega nanosa Al2 O3  na oprijem s cirkonijevo oksidno keramiko

7. Marko Novinec
doktor znanosti s področjabiokemije in molekularne biologije
prof. dr. Brigita Lenarčič      
Evolucija in biokemijske lastnosti tiroglobulinskih domen tipa 1: moduli kot nosilci funkcijske raznolikosti večdomenskih proteinov

8. Zvezdana Snoj
doktorica znanosti s področja medicinskih ved
prof. dr. Maja Primic Žakelj    
doc. dr. Milan Ličina, som.
Prepoznavanje depresivnosti in anksioznosti pri bolnicah z rakom dojk

PRAVNA FAKULTETA

9. Peter Podgorelec
doktor znanosti s področja prava
zasl. prof. dr. Bojan Zabel
Ureditev pravnega varstva upnikov in manjšinskih družbenikov koncernsko povezanih družb z omejeno odgovornostjo v R Sloveniji