Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 03.02.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

1. Samar Al Sayegh Petkovšek
doktorica znanosti s področja gozdarstva
prof. dr. Franc Batič
prof. dr. Hojka Kraigher, som.
GLIVE KOT ODZIVNI IN AKUMULACIJSKI BIOINDIKATORJI ONESNAŽENOSTI GOZDNIH RASTIŠČ V ŠALEŠKI DOLINI

2. Jasna Bertoncelj
doktorica znanosti s področja živilstva 
prof. dr. Terezija Golob
prof. dr. Veronika Abram, som.
IDENTIFIKACIJA IN VSEBNOST NEKATERIH ANTIOKSIDANTOV V SLOVENSKEM MEDU

3. Sebastijan Hobor
doktor znanosti s področja genetike
prof. dr. Peter Dovč
KARAKTERIZACIJA KAZEINSKIH LOKUSOV PRI KONJU

4. Tomaž Kralj
doktor znanosti s področja agronomije
doc. dr. Helena Grčman
doc. dr. Nataša Jaecks Vidic, som.
PRIMERJAVA SISTEMOV ZA RAZVRŠČANJE TAL NA IZBRANIH TLEH V SLOVENIJI

5. Matevž Likar
doktor znanosti s področja biologije
prof. dr. Marjana Regvar
SINTEZA FENOLNIH SNOVI IN ENCIMSKA AKTIVNOST KALIC SMREKE (Picea abies /L./ Karst.) INOKULIRANIH Z MIKORIZNO IN PATOGENO GLIVO

6. Maks Merela
doktor znanosti s področja lesarstva
prof. dr. Primož Oven
doc. dr. Igor Serša, som.
ANATOMSKE, HISTOKEMIČNE IN MIKROOKOLJSKE SPREMEMBE V MEHANSKO POŠKODOVANEM LESU BUKVE (Fagus sylvatica L.) IN DOBA (Quercus robur L.)

7. Murčo Obućina
doktor znanosti s področjalesarstva
prof. dr. Jože Resnik
VPLIV VROČEGA IN VISOKOFREKVENČNEGA LEPLJENJA NA REOLOŠKE LASTNOSTI LVL OB CIKLIČNIH SPREMEMBAH VLAŽNOSTI

8. Matjaž Rokavec
doktor znanosti s področja genetike
prof. dr. prof. dr. Damjan Glavač
doc. dr. Hlitrud Brauch, som.
VLOGA POLIMORFIZMOV ERK1/2 MAPK IN AKT(PI3K) SIGNALNO PREVODNIŠKIH POTI PRI KOLOREKTALNEM RAKU IN RAKU DOJK

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

9. Miroslav Halilovič
doktor znanosti s področja strojništva
prof. dr. Boris Štok
VPLIV POŠKODB NA ELASTIČNO POVRAČLJIVOST PREOBLIKOVANE JEKLENE PLOČEVINE

10. Uroš Rosa
doktor znanosti s področja strojništva
prof. dr. Matija Fajdiga
prof. dr. Marko Nagode, som.
RAZVOJNO NAPOVEDOVANJE ZDRŽLJIVOSTI IZDELKA PRI TERMOMEHANSKEM UTRUJANJU

11. Boštjan Zajec
doktor znanosti s področja strojništva
prof. dr. Jožef Vižintin
prof. dr. Bojan Podgornik, som.
RAZISKAVA VPLIVA TRDIH PREVLEK NA TRIBOLOŠKI PROCES PRI ŠTANCANJU