Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 17.02.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, 17. februarja 2009, je rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič ob 12.30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala deset novih doktorjev znanosti.

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:       
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:
  
EKONOMSKA FAKULTETA
     
1. Andreja Cundrič 
doktorica znanosti s področja informacijsko-upravljalskih ved
prof. dr. Vladislav Rajkovič
Razvoj modela za vrednotenje neposrednih in posrednih učinkov investicij v cestno infrastrukturo
  
2. Besnik Fetai  
doktor znanosti s področja ekonomije
prof. dr. Ivan Ribnikar
prof. dr. Tihomir Jovanovski, som.
Optimalna strategija monetarne in fiskalne politike v funkciji ohranjanja makroekonomske stabilnosti v Republiki Makedoniji (Optimal strategy of monetary and fiscal policy in function of maintaining macroeconomics stability (Republic of Macedonia))

3. Borut Milfelner
doktor znanosti s področja poslovodenja in organizacije
prof. dr. Boris Snoj
prof. dr. Vesna Žabkar, som.
Model vpliva trženjskih virov na tržno in finančno uspešnost organizacije

4. Ksenja Pušnik
doktorica znanosti s področja ekonomije
prof. dr. Maks Tajnikar
prof. dr. Miroslav Rebernik, som.
Dejavniki izstopa podjetij s trga na primeru Slovenije

5. Mojca Tomažin
doktorica  znanosti s področja informacijsko-upravljalskih ved   
prof. dr. Miro Gradišar 
Analiza koristi in stroškov uporabe proste programske opreme v izobraževanju

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

6. Alan Bernjak
doktor znanosti s področja elektrotehnike
prof. dr. Aneta Stefanovska
Prevajanje oscilacij srčne aktivnosti po kardiovaskularnem sistemu človeka
   
7. Bojan Musizza
doktor znanosti s področja elektrotehnike 
prof. dr. Aneta Stefanovska
Metode za analizo faznih interakcij in študij vzročnih povezav med možganskimi in kardio-respiratornimi oscilacijami
 
PEDAGOŠKA FAKULTETA

8. Božidar Jožef Flajšman
doktor znanosti s področja likovne pedagogike
prof. dr. Tonka Tacol
doc. dr. Janez Jerman, som.
Likovna dejavnost in ekološko ozaveščanje

9. Nataša Zrim Martinjak
doktorica znanosti s področja socialne pedagogike
prof. dr. Bojan Dekleva
prof. dr. Pavel Zgaga, som.
Koncept socialnega kapitala v kontekstu socialnih dimenzij vzgoje in izobraževanja

TEOLOŠKA FAKULTETA

10. Štefanija Krajnc Vrečko
doktorica znanosti s področja teologije
doc. dr. Avguštin Lah
prof. dr. Janez Juhant, som.
Bog in človek v teološki misli Jožeta Rajhmana