Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 03.03.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

MEDICINSKA  FAKULTETA

1. Helena Ban Frangež
doktorica znanosti s področja medicinskih ved
prof. dr. Tomaž  Tomaževič   
Pomen majhne pregrade v maternici (AFS VI) v reprodukciji človeka

2. Romana Dmitrović
doktorica znanosti s področja medicinskih ved
prof. dr. Veljko Vlaisavljević  
Debelina endometrija po implantaciji zarodka

3. Petra Draškovič
doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije
znan. sod. dr. Marjetka Podobnik
Biokemijska in strukturna analiza katalitične raznolikosti izooblik sesalske inozitol heksakisfosfatne kinaze

4. Zala Jenko Pražnikar
doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije
prof. dr. Jože Pungerčar
Razvoj in uporaba celičnega modela za študij molekularnega mehanizma nevrotoksičnosti kačjih fosfolipaz A2

5. Vilma Kovač
doktorica  znanosti s področja medicinskih ved 
prof. dr. Veljko Vlaisavljević  
Vpliv kliničnih in laboratorijskih dejavnikov na postopek in vitro zorenja nezrelih jajčnih celic dobljenih s punkcijo antralnih foliklov pri bolnicah s sindromom policističnih jajčnikov

6. Katja Rebolj
doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije
prof. dr. Kristina Sepčić       
Interakcije citolitičnega proteina ostreolizina z lipidnimi membranami in membranskimi domenami

7. Tina Šolar
doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije
prof. dr. Matic Legiša          
Uravnavanje metabolizma na ravni 6-fosfofrukto-1-kinaze pri glivi Aspergillus niger

8. Viktorija Tomič
doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije
prof. dr. Katja Seme
Izvedljivost in dolgotrajna uspešnost programa za nadzor širjenja proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus (MRSA) v visokoendemskem okolju

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

9. Peter Brne
doktor znanosti s področja kemije
doc. dr. Aleš Štrancar
prof. dr. Boris Pihlar, som.
Razvoj CIM nosilcev za afinitetno ločevanje in izolacijo ciljnih proteinov iz krvne plazme

10. Matej Smrkolj
doktor znanosti s področja kemije
prof. dr. Anton Meden
Kristalne strukture in fizikalne lastnosti različnih oblik indapamida in klopidogrelijevega hidrobromida

11. Jože Šrekl
doktor znanosti s področja kemijskega inženirstva
prof. dr. Janvit Golob
Statistično modeliranje pri oceni požarnega tveganja