Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 31.03.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

1. Andreja Nataša Kopitar
doktorica znanosti s področja mikrobiologije
prof. dr. Alojz Ihan
Priprava in diferenciacija dendritičnih celic in vitro za specifično predstavljanje bakterijskih in tumorskih antigenov

2. Jože Podgoršek
doktor znanosti s področja agronomije
prof.dr. Andrej Udovč
prof. dr. Katja Vadnal, som.
Model organiziranja tržnih pridelovalcev sveže zelenjave v Sloveniji

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

3. Špela Urh
doktorica znanosti s področja socialnega dela
prof. dr. Darja Zaviršek
Etnično občutljivo socialno delo z Romi

MEDICINSKA FAKULTETA

4. Miha Antonič
doktor znanosti s področja medicinskih ved
prof. dr. Borut Geršak           
Perioperativna ledvična okvara pri endoskopskih in klasičnih operacijah na mitralni zaklopki

5. Janez Benedik
doktor znanosti s področja medicinskih ved
prof. dr. Aleksander Manohin
Sedacija bolnikov pri operativnih posegih v srednjem ušesu – primerjava učinkov propofola in midazolama

6. Gašper Berginc
doktor znanosti s področja biokemije in molekularne biologije
prof. dr. Damjan Glavač          
Novi pristopi molekularne diagnostike dednih sporadičnih oblik kolorektalnega raka   

7. Nebojša Glumac
doktor znanosti s področja medicinskih ved
prof. dr. Marko Snoj            
Prognostična vrednost tirozinazne mRNA v krvi in mikrozasevkov v varovalni bezgavki pri bolnikih s kožnim melanomom

8. Tina Šmuc
doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije
prof. dr. Tea Lanišnik Rižner
Uravnavanje delovanja estrogenov in progesterona pri endometriozi in raku endometrija

9. Zdravko Štor
doktor znanosti s področja medicinskih ved
doc. dr. Matej Bračko
Napovedna vrednost patohistoloških dejavnikov in imunohistokemičnih označevalcev pri raku debelega črevesa in danke v stadiju II

10. Jožica Vašl
doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije
prof. dr. Roman Jerala
Funkcija proteina MD-2 pri odzivu na bakterijski endotoksin