Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 07.04.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, 7. aprila 2009 ob 12.30 uri, je rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala deset novih doktorjev znanosti.

EKONOMSKA FAKULTETA
     
1. Anže Burger 
doktor znanosti
Mentorica: doc. dr. Andreja Jaklič
Somentor: prof. dr. Jože Pavlič Damijan
Dinamični učinki mednarodne fragmentacije proizvodnega procesa: empirična analiza podjetij slovenske predelovalne industrije (Dynamic Effects of International Fragmentation of Production: Empirical Analysis of Slovenian Manufacturing Firms)  

2. Ksenča Bokovec 
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Talib Damij
Obvladovanje kompleksnosti uvajanja globalnih ERP sistemov

3. Bojan Nastav
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Ivo Lavrač
Somentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Siva ekonomija v Sloveniji: merjenje, vzroki in posledice

4. Gazmend Qorraj
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Janez Prašnikar
Značilnosti podjetnikov in samozaposlenih: primer Kosova (Characteristics of Entrepreneurs and Self-Employees: A case of Kosovo)

5. Sintija Verstovšek
doktorica znanosti
Mentorica: prof. dr. Vesna Žabkar
Analiza ravnanja odnosov z odjemalci-CRM (Customer Relationship Management) kot oblika modernega trženja, konceptualni model ključnih dejavnikov uspeha CRM in empirična preverba

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

6. Matej Bernard Kobav
doktor znanosti
Mentor: doc. dr. Grega Bizjak
Somentor: doc. dr. Dominique Dumortier
Razvoj in ovrednotenje metod za izračun trenutnih vrednosti osvetljenosti z dnevno svetlobo v notranjih prostorih  
 
7. Leon Lahajnar
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Jadran Lenarčič
Somentor: viš. znan. sod. dr. Bojan Nemec, som.
Avtonomno smučanje humanoidnega robota
 
FILOZOFSKA FAKULTETA

8. David Bandelj
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Vladimir Kralj
Dnevnik v svetovni in slovenski literaturi

9. Dragica Čeč
doktorica znanosti
Mentor: doc. dr. Marko Štuhec
Somentor: doc. dr. Boris Golec
Revni, berači in hudodelci na Kranjskem v 18. stoletju

10. Katja Vrtačnik Garbas
doktorica znanosti
Mentor: doc. dr. Darko Ogrin
Somentor: prof. dr. Anton Gosar, som.
Posledice klimatske spremenljivosti v središčih zimsko-športne rekreacije v Sloveniji