Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 12.05.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 12. maja 2009 ob 12.30 uri je rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala enajst doktorjev znanosti.

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

1. Tamara Frankič
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Janez Salobir
Naslov dr. disertacije: Vpliv nekaterih rastlinskih ekstraktov na oksidacijski status pri rastočih prašičih

2. Marija Gregori
doktorica znanosti
Mentor: akad. prof. dr. Ivan Kreft
Naslov dr. disertacije: Pleiotropni vpliv gena za sintezo škroba pri ajdi (Fagopyrum esculentum Moench)

3. Jure Pohleven
doktor znanosti
Mentorica: prof. dr. Kristina Sepčić
Naslov dr. disertacije: Biokemijske lastnosti lektina iz višje glive meglenke (Clitocybe nebularis) in njegova biološka aktivnost

4. Paula Pongrac
doktorica znanosti
Mentorica: prof. dr. Marjana Regvar
Somentorica: prof. dr. Charlotte Poschenrieder
Naslov dr. disertacije: Privzem kovin in sinteza glukozinolatov ter arbuskularna mikoriza pri ranem mošnjaku (Thlaspi praecox Wulfen); angleški naslov: Metal uptake, synthesis of glucosinolates and arbuscular mycorrhiza in pennycress (Thlaspi praecox Wulfen)

FAKULTETA ZA ELEKTORTEHNIKO

5. Tomaž Pfajfar
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Igor Papič
Naslov dr. disertacije: Določanje odgovornosti za harmonsko popačenje z referenčnimi  impedancami

6. Miha Vrhovec
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Marko Munih
Naslov dr. disertacije: Laserski sistem za merjenje prečnega odmika

 FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

7. Maja Milivojević Fir
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Boris Šket      
Naslov dr. disertacije: Sinteza in preučevanje fizikalno-kemijskih lastnosti vodotopnih oblik ubikinona 50

8. Jasminka Pavlinac
doktorica znanosti
Mentor: znan. svet. dr. Stojan Stavber
Somentor: prof. dr. Marko Andrej Zupan
Naslov dr. disertacije: Raziskave reakcijskih pogojev za jodo- in fluorotransformacije organskih molekul

9. Mario Šimić
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Jurij Lah
Naslov dr. disertacije: Stabilnost in termodinamika vezanja proteinov udeleženih pri programirani celični smrti bakterij

PRAVNA FAKULTETA

10. Irena Peterlin
doktorica znanosti
Mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk
Somentor: prof. dr. Peter Grilc
Naslov dr. disertacije: Omejevanje suverenosti držav s poudarkom na omejitvah prevzetih s članstvom v Svetovni trgovinski organizaciji

11. Katja Triller Vrtovec
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Joseph Straus
Somentor: prof. dr. Paul M. Janicke
Naslov dr. disertacije: Etični vidiki patentiranja zarodnih celic