Skoči na vsebino

Doktorska šola

Novi doktorji znanosti z dne 26. junija 2007

Datum objave: 27.06.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Špela Glišović
doktorica znanosti s področja biologije
doc. dr. Janko Božič
prof. dr. Marko Živin, som.
Povečana raven sinaptotagmina IV v možganih podgan na modelih ekscitotoksičnih poškodb povzročenih s kainsko in kinolinsko kislino

Nina Šraj
doktorica znanosti s področja biologije
prof. dr. Alenka Gaberščik 
Tekmovalne prednosti makrofitov v presihajočih vodnih telesih

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Mitja Veber
doktor znanosti s področja elektrotehnike
prof. dr. Tadej Bajd
Merjenje, modeliranje in vrednotenje kinematičnih lastnosti večprstnega prijemanja

FILOZOFSKA FAKULTETA

Filip Čuček
doktor znanosti s področja zgodovine
prof. dr. Janez Cvirn
Gospodarske, socialne, kulturne in politične razmere na Spodnjem Štajerskem v času Taaffejeve vlade (1879 – 1893)

Lojze Gostiša
doktor znanosti s področja umetnostne zgodovine
prof. dr. Bogomil Komelj
Izvirnost konstitutivnih prvin Miheličeve fantastike

Petra Javrh
doktorica znanosti s področja pedagogike
prof. dr. Janko Muršak
prof. dr. Blaž Mesec, som.
Razvoj kariere učiteljev in njihovo izobraževanje

Ivo Kerže
doktor znanosti s področja filozofije
prof. dr. Franci Zore
Vprašanje prehoda slovenske misli iz sholastičnega v novoveški miselni zasnutek

PEDAGOŠKA FAKULTETA

Leila Marek Crnjac
doktorica znanosti s področja poučevanja na razredni stopnji
doc. dr. Tatjana Hodnik Čadež
prof. dr. Peter Petek, som.
Sodobni pristop k poučevanju izbranih matematičnih vsebin

PRAVNA FAKULTETA

Vasilka Sancin
doktorica znanosti s področja prava
prof. dr. Borut Bohte, zaslužni profesor
Položaj mednarodnega prava v hierarhiji pravnih virov Evropske unije in njenih članic, s posebnim ozirom na okoljsko pravo