Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 09.06.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, 9. junija 2009 je rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič ob 12.30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala enajst novih doktorjev znanosti.

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

MEDICINSKA FAKULTETA
     
1. Maja Drobnič Radobuljac 
doktorica znanosti
Mentorica: prof. dr. Martina Tomori
Naslov dr. disertacije: Psihosocialni dejavniki tveganja pri mladostnikih s sladkorno boleznijo TIP 1

2. Cvetka Grašič Kuhar
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Branko Zakotnik
Naslov dr. disertacije: Napovedni dejavniki za pozno ponovitev bolezni in smrt  pri operabilnem raku dojke

3. Irena Hreljac
doktorica znanosti
Mentorica: doc. dr. Metka Filipič
Naslov dr. disertacije: Genotoksično, kogenotoksično in potencialno rakotvorno delovanje  modelnih organofosfornih pesticidov

4. Samo Hudoklin
doktor znanosti
Mentor: doc. dr. Rok Romih
Naslov dr. disertacije: Oblikovanje in vezikularni transport asimetrično odebeljene membrane v uroteliju

5. Rajko Kavalar
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Rajko Golouh
Naslov dr. disertacije: Napovedna vrednost označevalcev bcl 2, CD 117, CD 99 in p53  v tumorjih Ewingove družine

6. Damjana Ključevšek
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Rajko Kenda
Naslov dr. disertacije: Pomen Dopplerjeve krivulje ureternih curkov za posredno odkrivanje vezikoureternega refluksa pri otrocih  
 
7. Blaž Koritnik
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Janez Zidar            
Somentor: prof. dr. P. Nigel Leigh
Naslov dr. disertacije: Kortikalni mehanizmi upravljanja dihanja in gibov rok pri zdravih ljudeh in pri bolnikih z okvaro zgornjega motoričnega nevrona

8. Jernej Mekicar
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Mirko Omejc      
Naslov dr. disertacije: Napoved zasevanja raka želodca v regionalne bezgavke s pomočjo računalniško podprtega ekspertnega sistema

9. Primož Novak
doktor znanosti
Mentorica: prof. dr. Helena Burger  
Somentor: prof. dr. Matija Tomšič
Naslov dr. disertacije: Vpliv ortoz za stopalo na pritiske in bolečino v stopalih ter hojo bolnikov z revmatoidnim artritisom

10. Gregor Tevž
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Gregor Serša          
Naslov dr. disertacije: Kombinirano zdravljenje eksperimentalnih mišjih tumorjev SA1 in LPB z elektrotransfekcijo gena za IL-12 in obsevanjem

11. Suzana Vidic
doktorica znanosti
Mentorica: znan. svet. doc. dr. Maja Čemažar
Naslov dr. disertacije: Optimizacija elektrotransfekcije za učinkovito gensko terapijo eksperimentalnih tumorjev z molekulami siRNA