Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 16.06.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

EKONOMSKA FAKULTETA

1. Lara Jelenc
doktorica znanosti
Mentor: prof.dr. Danijel Pučko
Somentor: prof.dr. Ivan Mencer
Naslov dr. disertacije: Vplivi šol strateškega managementa in strateškega razmišljanja na uspešnost hrvaške podjetniške prakse (The Impact of Strategic Management Schools and Strategic Thinking on the Performance of Croatian Entrepreneurial Practice)

FILOZOFSKA FAKULTETA

2. Janez Balažic
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Janez Höfler
Naslov dr. disertacije: Stensko slikarstvo v dobi Luksemburžanov v zahodnem panonskem prostoru

3. Borut Batagelj
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Janez Cvirn
Naslov dr. disertacije: Socialna zgodovina smučanja na Slovenskem

4. Tina Bilban
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Tomislav Virk
Naslov dr. disertacije: Sodobne filozofske teorije časa in njihova aplikacija na sodobno literaturo

5. Matija Črešnar
doktor znanosti
Mentorica: akad. red. prof. dr. Ljubinka Teržan
Naslov dr. disertacije: Rogoza pri Mariboru in njeno mesto v bronasti in starejši železni dobi Podravja

6. Patrizia Meneghin
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Velko Rus
Somentor: prof. dr. Ludvik Horvat
Naslov dr. disertacije: Socialne in vrednotne orientacije/reprezentacije in nacionalni stereotipi pri izbranih skupinah italijanskih in slovenskih prebivalcev  

7. Zvezdana Modrijan
doktorica znanosti
Mentor: doc. dr. Ladislav Ciglenečki
Naslov dr. disertacije: Poznoantična groba kuhinjska keramika ter uvoženo posodje z območja Slovenije in Furlanije

8. Primož Repar
doktor znanosti
Mentorica: prof. dr. Cvetka Toth      
Naslov dr. disertacije: Vprašanje izbire in eksistencialna komunikacija

9. Maksimiljan Sagadin
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Timotej Knific
Naslov dr. disertacije: Od Karnija do Kranja: arheološki podatki o razvoju poselitve v antičnem in zgodnjesrednjeveškem obdobju

10. Damjan Šimek
doktor znanosti
Mentorica: prof. dr. Darja Kobal Grum          
Naslov dr. disertacije: Vloga motivacije za izobraževanje in tekmovalnosti pri samooviralnih strategijah

11. Jernej Weiss
doktor znanosti
Mentor: doc. dr. Aleš Nagode
Naslov dr. disertacije: Vloga čeških glasbenikov v glasbeni kulturi na Slovenskem med letoma 1861 in 1914