Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 30.06.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

1. Miran Bürmen
doktor znanosti
Mentor: prof.dr. Boštjan Likar
Naslov dr. disertacije: Merjenje, modeliranje in napovedovanje lastnosti svetlečih diod ter njihova uporaba v strojnem vidu

2. Vito Logar
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Aleš Belič
Naslov dr. disertacije: Identifikacija koda informacij v elektroencefalografskih signalih

3. Uroš Mavrič
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Matjaž Vidmar
Naslov dr. disertacije: Vmesnik za kontrolo faze in amplitude polja ter resonančne frekvence pri kontrolnem sistemu linearnih pospeševalnikov osnovnih delcev

4. Jurij Podržaj
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Janez Trontelj
Naslov dr. disertacije: Zasnova integriranega krmilnika in močnostne stopnje trifaznega elektromotorja z baterijskim napajanjem

5. Patrik Ritoša
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Matjaž Vidmar
Naslov dr. disertacije: Vzbujanje prilagodljive antene z uporabo optične obdelave radiofrekvenčnega signala

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

6. Jurij Ferme
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Bogomil Ferfila
Somentor: prof. dr. Andrej Anžič
Naslov dr. disertacije: Policijska uprava med regionalno samoupravo in državno upravo  

7. Janez Pirc
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Miran Komac
Somentorica: doc. dr. Cirila Toplak
Naslov dr. disertacije: Migracije iz afriških držav v Evropsko unijo

FAKULTETA ZA FARMACIJO

8. Rok Frlan
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Slavko Pečar
Somentor: doc. dr. Aleš Obreza
Naslov dr. disertacije: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje sulfonohidrazidnih inhibitorjev Mur ligaz

9. Andrej Perdih
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Tomaž Šolmajer
Naslov dr. disertacije: Dinamični model encima MurD iz E. coli in in silico načrtovanje novih inhibitorjev

FAKULTETA ZA ŠPORT

10. Lovro Beranič
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Gregor Jurak     
Somentor: prof. dr. Janko Strel    
Naslov dr. disertacije: Primerjava sprememb morfoloških značilnosti in motoričnih sposobnosti srednješolcev glede na spol v letih 1994 in 2004

VETERINARSKA FAKULTETA

11. Jana Sterže
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Milan Pogačnik
Somentor: prof. dr. Janez Marušič
Naslov dr. disertacije: Ocena vpliva kopenskih vetrnih elektrarn na rastlinski in živalski svet z uporabo študij poročil o vplivih na okolje in monitoringov