Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 07.07.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

1. Mirjam Fröhlich
doktorica znanosti
Mentor: doc. dr. Miomir Knežević
Somentorica: prof. dr. Gordana Vunjak Novaković
Naslov dr. disertacije: Uporaba odraslih matičnih celic za pripravo tkivnoinženirskih kostnih nadomestkov

2. Tjaša Gril
doktorica znanosti
Mentor: doc. dr. Jernej Jakše
Somentor: prof. dr. Franci Celar
Naslov dr. disertacije: Karakterizacija genetske variabilnosti izolatov glive Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey in razvoj diagnostičnih markerjev

3. Janja Klinčar
doktorica znanosti
Mentor: doc. dr. Martin Batič
Somentor: prof. dr. Peter Raspor
Naslov dr. disertacije: Izboljšanje poteka alkoholne fermentacije mošta z visoko vsebnostjo sladkorjev z združeno kulturo kvasovk Candida stellata in Saccharomyces cerevisiae

4. Urška Lešnik
doktorica znanosti
Mentor: doc. dr. Hrvoje Petković
Somentorica:  doc. dr. Lea Pogačnik
Naslov dr. disertacije: Kloniranje genov za biosintezo tetraciklinov iz izbranih bakterij redu Actinomycetales

5. Gabriela Panter
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Roman Jerala
Naslov dr. disertacije: Mehanizem aktivacije celičnega receptorja za endotoksin MD-2/TLR4

6. Matjaž Pavlič
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Marko Petrič
Naslov dr. disertacije: Lastnosti površinskih premazov v odvisnosti od njihovih interakcij s termično modificiranim lesom

7. Iztok Tomažič
doktor znanosti
Mentorica: prof. dr. Tatjana Verčkovnik
Somentorica: prof. dr. Cveta Razdevšek Pučko
Naslov dr. disertacije: Vpliv izkušenjskega učenja na trajnost znanja in na spreminjanje odnosa do dvoživk pri učencih devetletne osnovne šole

8. Kajetan Trošt
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Janez Hribar
Somentorica: razvoj. – razisk. svet. dr. Alenka Golc Wondra
Naslov dr. disertacije: Vpliv tehnoloških postopkov na spremembe fenolnih spojin v sokovih in nektarjih

9. Metka Udovič
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Domen Leštan
Naslov dr. disertacije: Dostopnost bakra, cinka, kadmija in svinca pred remediacijo onesnaženih tal in po njej

10. Urška Videmšek
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Dominik Vodnik
Naslov dr. disertacije: Tok geogenega CO2 iz tal ter mikrobna aktivnost in struktura mikrobne združbe v travniških tleh na območju mofete Stavešinci

11. Andreja Zapušek
doktorica znanosti
Mentorica: prof. dr. Ana Kučan
Naslov dr. disertacije: Krajina kot dejavnik usmerjanja urbanizacije pri načrtovanju stanovanjskih območij