Skoči na vsebino

Doktorska šola

Novi doktorji znanosti z dne 3. julija 2007

Datum objave: 03.07.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

1. Simon Schnabl 
doktor znanosti s področja gradbeništva     
prof. dr. Goran Turk
prof. dr. Igor Planinc, som.
Mehanska in požarna analiza kompozitnih nosilcev

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

2. Janja Kristl
doktorica znanosti s področja kemije       
prof. dr. Marjan Veber
prof. dr. Božidar Krajnčič, som.
Uporaba tekočinske kromatografije s fluorescenčno detekcijo za določitev jasmonske kisline v vodolečevkah (Lemnaceae)

MEDICINSKA FAKULTETA

3. Aleš Fidler
doktor znanosti s področja stomatoloških ved      
prof. dr. Uroš Skalerič
prof. dr. Boštjan Likar, som.
Izgubna kompresija slik v stomatološki slikovni diagnostiki

4. Boštjan Kocjan 
doktor znanosti s področja mikrobiologije
prof. dr. Katja Seme
Molekularna opredelitev podtipskih različic humanih virusov papiloma HPV6, HPV53 in HPV38 in njihov patogenetski pomen

5. Mojca Mally
doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije           
akad. prof. dr. Boštjan Žekš
akad. prof. dr. Saša Svetina, som.
Vpliv aktinoporinov na prepustnost membrane fosfolipidnega mehurčka za sladkorje

6. Blaž Mavčič
doktor znanosti s področja medicinskih ved
prof. dr. Veronika Kralj Iglič
prof. dr. Vane Antolič, som.
Napovedna vrednost kolčnega sklepnega tlaka za pojav kolčne artroze

7. Tadeja Režen
doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije   
prof. dr. Damjana Rozman
S ksenobiotiki posredovano uravnavanje lanosterol 14 ?
– demetilaze (CYP51) in drugih genov homeostaze holesterola pri miši in človeku

8. Andrej Steyer
doktor znanosti s področja mikrobiologije      
prof. dr. Jožica Marin
Genetske značilnosti in filogenetska primerjava človeških in živalskih rotavirusnih genotipov