Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 08.09.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

1. Marko Berginc
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Marko Topič
Somentorica: znan. sod. dr. Urša Opara Krašovec
Naslov dr. disertacije: Vpliv snovnogeometrijskih lastnosti in pogojev delovanja na učinkovitost elektrokemijskih sončnih celic

2. Andrej Čampa
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Janez Krč
Naslov dr. disertacije: Modeliranje in optimizacija naprednih optičnih konceptov v tankoplastnih sončnih celicah

3. Andrej Gams
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Jadran Lenarčič
Naslov dr. disertacije: Vodenje periodičnega in aperiodičnega gibanja robotov z uporabo nelinearnih oscilatorjev

4. Lovrenc Gašparin
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Rastko Fišer
Naslov dr. disertacije: Detekcija in analiza   dodatnih harmonskih komponent samodržnega vrtilnega momenta sinhronskega motorja s trajnimi magneti

5. Andreja Jarc
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Stanislav Kovačič
Naslov dr. disertacije: Poravnava medicinskih slik na osnovi teksturnih značilnic

6. David Jurman
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Marko Topič
Somentor: prof. dr. Roman Kamnik
Naslov dr. disertacije: Določanje prostorske orientacije z integriranimi inercialnimi in magnetnimi senzorji

7. Andrej Olenšek
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Tadej Tuma
Naslov dr. disertacije: Stohastične metode za globalno optimizacijo analognih integriranih vezij

8. Matevž Pustišek
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Janez Bešter
Naslov dr. disertacije: Vpliv transportnih in aplikacijskih slojev na zmogljivosti paketnih stikal

9. Andrej Vilhar
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Janez Bešter
Somentor: prof. dr. Gorazd Kandus
Naslov dr. disertacije: Optimizacija postopkov za hierarhično upravljanje z mobilnostjo v internetu

10. Sebastjan Zorzut
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Gašper Mušič     
Naslov dr. disertacije: Vodenje proizvodnje v procesni industriji z upoštevanjem ključnih kazalnikov učinkovitosti