Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 14.09.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, 14. septembra 2009 ob 12.30 uri je rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala enajst doktorjev znanosti.

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FILOZOFSKA FAKULTETA

1. Leonora Flis
doktorica znanosti
Mentorica: prof. dr. Jerneja Petrič
Somentor: prof. dr. Mirko Jurak 
Naslov dr. disertacije: Sodobni ameriški dokumentarni roman (Contemporary American Documentary Novel)

2. Violeta Jurković
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Janez Skela
Naslov dr. disertacije: Vpliv načrtnega vključevanja strategij učenja v učni proces na izboljšanje jezikovne zmožnosti v angleškem jeziku stroke na Fakulteti za pomorstvo in promet

3. Bojan Knific
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Janez Bogataj
Naslov dr. disertacije: Kostumiranje folklornih skupin - med historično pričevalnostjo in izkazovanjem istovetnosti

4. Simon Kušar
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Andrej Černe
Somentor: prof. dr. Drago Kos
Naslov dr. disertacije: Vloga prostorskega planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti v Sloveniji

5. Karin Marc Bratina
doktorica znanosti
Mentorica: prof. dr. Vera Smole
Somentorica: prof. dr. Erika Kržišnik
Naslov dr. disertacije: Izražanje abstraktnega v slovenskih istrskih govorih

6. Tina Milavec
doktorica znanosti
Mentor: doc. dr. Ladislav Ciglenečki
Naslov dr. disertacije: Primerjalna analiza kovinskega gradiva poznoantičnih naselbin vzhodnoalpskega prostora

7. Boštjan Odar
doktor znanosti
Mentorica: doc. dr. Simona Petru
Naslov dr. disertacije: Izdelava in uporaba koščenih konic iz Potočke zijalke

8. Barbara Pihler
doktorica znanosti
Mentorica: prof. dr. Jasmina Markič
Naslov dr. disertacije: Vloga glagolskih paradigem v poetičnih besedilih španskih pesnikov prve polovice dvajsetega stoletja: izražanje in interpretacija časovnosti

9. Thomas Zoltan Szalatnay
doktor znanosti
Mentor: doc. dr. Darko Čuden
Naslov dr. disertacije: Nemški jezik in tujke v času Tretjega rajha - Die deutsche Sprache und Fremdwörter zur Zeit des Dritten Reichs

10. Jože Škofljanec
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. France M. Dolinar
Naslov dr. disertacije: Observanti province sv. Križa in slovenske pokrajine od konca 15. do srede 18. stoletja

11. Damijan Štefanc
doktor znanosti
Mentor: doc. dr. Maksimiljan Adamič
Somentor: prof. dr. Zdenko Medveš
Naslov dr. disertacije: Kompetence kot temelj kurikularnega načrtovanja v obveznem splošnem izobraževanju