Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 16.09.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V sredo, 16. septembra 2009 ob 12.30 uri je rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala deset novih doktorjev znanosti.

 

           

 

Fakulteta:

Doktorand/ka:

Mentor:

Somentor:

Naslov doktorskega dela:

                       

MEDICINSKA FAKULTETA

                                                          

1. Rebeka Lucijana Berčič        

doktorica znanosti

Mentor: znan. svet. dr. Dušan Benčina

Naslov dr. disertacije: Sinteza in učinkovitost nevraminidaz pri bakterijah Mycoplasma gallisepticum in Mycoplasma synoviae

 

2. Petra Bohanec Grabar

doktorica znanosti

Mentorica: prof. dr. Vita Dolžan

Naslov dr. disertacije: Genski polimorfizmi, ki vplivajo na aktivnost revmatoidnega artritisa in na odziv na imunomodulirajoča zdravila

 

3. Mojca Jensterle

doktorica znanosti

Mentor: doc. dr. Andrej Janež

Somentorica: doc. dr. Marija Pfeifer

Naslov dr. disertacije: Primerjava klinične učinkovitosti metformina in rosiglitazona v zdravljenju sindroma policističnih ovarijev

 

4. Veronika Kodre

doktorica znanosti

Mentor: prof. dr. Andrej Cör

Somentorica: doc. dr. Nataša  Tozon

Naslov dr. disertacije: Učinkovitost zdravljenja perianalnih tumorjev pri psih z elektrokemoterapijo

 

5. Ljerka Lah

doktorica znanosti

Mentor: prof. dr. Radovan Komel           

Naslov dr. disertacije: Evolucijski in biološki vidiki reduktaz citokromov P450 pri glivah

 

 

6. Vid Mlakar

doktor znanosti

Mentor: prof. dr. Damjan Glavač

Somentorica:  doc. dr. Metka Volavšek        

Naslov dr. disertacije: Uporaba DNA mikromrež za odkrivanje novih biomarkerjev pri nedrobnoceličnem pljučnem adenokarcinomu in kolorektalnem adenokarcinomu

           

7. Barbara Perić

doktorica znanosti

Mentor: doc. dr. Marko Hočevar

Naslov dr. disertacije: Analiza preživetja s kožnim melanomom glede na obdobje obolevanja in ugotavljanje mutacij nekaterih genov pri osebah z družinsko obliko bolezni v Sloveniji

 

8. Ksenija Rener Sitar

doktorica znanosti

Mentorica: prof. dr. Asja Čelebić 

Somentorica:  doc. dr. Lijana Zaletel Kragelj

Naslov dr. disertacije: Vplivi temporomandibularnih motenj in bruksizma ter zdravljenja z relaksacijsko opornico na kakovost življenja pri slovenskih bolnikih

 

9. Vanja Smilovič

doktor znanosti

Mentor: prof. dr. Radovan Komel

Naslov dr. disertacije: Sprožitev celične smrti preko receptorjev naddružine dejavnika tumorske nekroze alfa

 

10. Viktor Uršič

doktor znanosti

Mentor: prof. dr. Jurij Šorli                   

Naslov dr. disertacije: Možnosti tvorbe biofilma in virulentnih dejavnikov pri proti meticilinu odporni bakteriji Staphylococcus aureus