Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 22.09.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka
Mentor/ somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA FARMACIJO

1. Andreja Kovač
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Stanislav Gobec
naslov doktorskega dela: Odkrivanje novih inhibitorjev bakterijskih ligaz z virtualnim rešetanjem in sintezo substratnih analogov  

2. Mateja Kramer
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Vojko Kmetec
somentorica: viš. znan. sod. dr. Bojana Bogovič Matijašić    
naslov doktorskega dela: Novi pristopi k zagotavljanju kakovosti in obstojnosti probiotičnih izdelkov z mlečnokislinskimi bakterijami

3. Mateja Kusterle
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Borut Štrukelj
somentorica: viš. znan. sod. dr. Vladka Gaberc Porekar
naslov doktorskega dela: Priprava in karakterizacija mestno specifičnih pegiliranih konjugatov interferona-alfa 2b

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

4. Marko Thaler
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Alojz Poredoš
somentor: akad.prof.dr. Igor Grabec
naslov doktorskega dela: Analitično – empirični model odjema toplote iz daljinskega ogrevalnega sistema

FAKULTETA ZA ŠPORT

5. Anja Valant Velepec
doktorica  znanosti
mentor: prof. dr. Matej Tušak
somentorica: doc. dr. Maja PORI
naslov doktorskega dela: Analiza povezanosti osebnosti lastnosti in gibalnih sposobnosti pri vojakih slovenske vojske v bojni enoti

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

6. Vid Krušič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Tomaž Rodič
naslov doktorskega dela: Zanesljivost sistemov za precizno preoblikovanje kovin v hladnem stanju

7. Zmagoslav Stadler
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Tomaž Kosmač
naslov doktorskega dela: Interakcija med tornimi deli zavornega sistema s C/C-SiC diskom

8. Zdenka Zovko Brodarac
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Primož Mrvar
somentor: doc. dr. Jožef Medved
somentor: dr. Faruk Unkić (Univerza v Zagrebu, Metalurška fakulteta Sisak, H.R.)
naslov doktorskega dela: Strjevanje zlitine AlMg9

PEDAGOŠKA FAKULTETA

9. Mirjam Čebulc
doktorica znanosti
mentorica: doc. dr. Majda Končar
somentor: prof. dr. Miran Čuk
naslov doktorskega dela: Glasbeno udejstvovanje ter koncentracija in dosežki učencev 

10. Ivan Lešnik
doktor znanosti
mentorica: doc. dr. Barbara Sicherl Kafol
naslov doktorskega dela: Vokalna tehnika učiteljev in kakovost petja učencev v prvem triletju osnovne šole