Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih sedem novih doktorjev znanosti

Datum objave: 20.10.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

20. oktober 2009 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

EKONOMSKA FAKULTETA 
     
1. Jože Sambt 
doktor znanosti
Mentor: prof.dr. Janez Malačič
Naslov dr. disertacije: Računi nacionalnih transferjev za Slovenijo (National Transfer Accounts for Slovenia)

2. Mateja Bodlaj
doktorica znanosti
Mentorica: prof. dr. Iča Rojšek
Naslov dr. disertacije: Povezanost med tržno naravnanostjo, inovacijami in uspešnostjo podjetja - konceptualni model in empirična preverba

3. Boštjan Udovič
doktor znanosti
Mentor: prof.dr. Marjan Svetličič
Somentorica: prof.dr. Maja Makovec Brenčič
Naslov dr. disertacije: Ekonomska varnost in ekonomska diplomacija: primer tujih neposrednih investicij Nove ljubljanske banke na trgih Zahodnega Balkana

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

4. Edi Bulić
doktor znanosti
Mentor: doc. dr. Anton Sinigoj
Naslov dr. disertacije: Izračun kvazistatičnega magnetnega polja ob dolgih kovinskih zaslonih z metodo robnih elementov

5. Janez Podobnik
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Marko Munih
Naslov dr. disertacije: Seganje in prijemanje v haptičnih navideznih okoljih

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

6. Mitja Mori
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Mihael Sekavčnik
Naslov dr. disertacije: Hlajenje lopatic v turbinskih strojih
 
7. Gregor Čepon
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Miha Boltežar
Naslov dr. disertacije: Karakterizacija kontaktnega problema v nelinearni dinamiki sistema prožnih teles