Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 28.10.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

27. oktober 2009 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:


FAKULTETA  ZA DRUŽBENE VEDE
     
1. Mitja Durnik 
doktor znanosti
mentor: prof. dr. John Loxley (University of Manitoba, Kanada)
somentorica: prof. dr. Alenka Krašovec
naslov dr. disertacije: Kanadska javna politika in revščina prvotnih prebivalcev

2. Blaž Lenarčič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Frane Adam
somentor: doc. dr. Franc Trček
naslov dr. disertacije: Pomen socialnega kapitala v informatični družbi

3. Andreja Vezovnik
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Mirjana Nastran Ule
somentor: doc. dr. Andrej Škerlep
naslov dr. disertacije: Kritična analiza diskurzivne konstrukcije kolektivnih identifikacij: primer slovenstva

FAKULTETA ZA ŠPORT

4. Anja Podlesnik Fetih
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Mateja Videmšek
somentorica: doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja
naslov dr. disertacije: Vpliv športne dejavnosti, prehranjevalnih navad in razvad na počutje nosečnice in izid nosečnosti

5. Živa Kalar
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Mateja Videmšek
somentor: prof. dr. David Neubauer
naslov dr. disertacije: Prepoznavanje petletnih otrok z razvojno motnjo koordinacije s pomočjo testov za oceno hitrosti in kakovosti gibanja

MEDICINSKA FAKULTETA

6. Tanja Bagar
doktorica znanosti
mentorica: viš. znan. sod. dr. Mojca Benčina       
naslov dr. disertacije: Spremljanje znotrajceličnih sprememb prostih kalcijevih ionov in vrednosti pH pri glivi Aspergillus niger
 
7. Marina Hodolič
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Sergej Hojker 
naslov dr. disertacije: Dejavniki, ki vplivajo na medoperativno lokalizacijo nevroendokrinih tumorjev pri kirurških posegih z uporabo gama sonde s 99m Tc-EDDA/HYNIC-TOC

8. Petja Fister
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Ksenija Geršak               
somentorica: doc. dr. Simona Gaberšček
naslov dr. disertacije: Spremembe velikosti zdrave ščitnice pri nosečnicah na področju z zadostno jodno preskrbo

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

9. Rok Barbič
doktor znanosti
mentor: prof.dr.Anton Smolej
naslov dr. disertacije: Vpliv temperaturne spremembe okroglic na proces gašenja na iztiskovalnici in na lastnosti zlitine Al-Cu

10. Alenka Eva Črne
doktorica znanosti
mentorica: doc.dr.Špela Goričan
naslov dr. disertacije: Sedimentacijski model spodnjejurskih karbonatov na robu dinarske karbonatne platforme

Fotogalerija