Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 24.11.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana 
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

23. november 2009 ob 14. 00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektorica prof. dr. Julijana Kristl

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor/ somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
FAKULTETA  ZA  ELEKTROTEHNIKO
     
1. Gaber Begeš 
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Janko Drnovšek
naslov doktorskega dela: Analiza in uporaba izsledkov medlaboratorijskih primerjav na področju preskušanja
  
2. Gorazd Karer

doktor znanosti   
mentor: prof. dr. Borut Zupančič
somentor: prof. dr. Igor Škrjanc
naslov doktorskega dela: Prediktivno vodenje hibridnih sistemov

3. Matej Perše
doktor znanosti   
mentor: prof. dr. Stanislav Kovačič
naslov doktorskega dela: Avtomatska analiza gibanja v izbranih moštvenih športnih igrah

4. Boštjan Pregelj
doktor znanosti   
mentor: prof. dr. Stanko Strmčnik
naslov doktorskega dela: Hibridni sistemi pri obravnavi motenj v nizkonivojskem vodenju procesov

5. Dragan Savić
doktor znanosti    
mentor: prof. dr. Sašo Tomažič
naslov doktorskega dela: Shranjevanje in izmenjava podatkov simulacij v telekomunikacijah 

6. Tanasko Tasić
doktor znanosti    
mentor: prof. dr. Janko Drnovšek
somentor: prof. dr. Dieter Richter
naslov doktorskega dela: Posebni vidiki validacije programske opreme v zakonskem meroslovju

FAKULTETA ZA FARMACIJO

7. Teja Čelhar Kenanova
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Irena Mlinarič Raščan
naslov doktorskega dela: Vloga serinskih proteaz ter prostaglandinskega receptorja EP4 pri modulaciji apoptoze limfocitov B
     
8. Marko Obradović
doktor znanosti    
mentor: prof. dr. Aleš Mrhar
naslov doktorskega dela: Umeščanje novih strategij zdravljenja raka v zdravstveni sistem
  
9. Ivan Plantan
doktor znanosti  
mentor: prof. dr. Uroš Urleb
naslov doktorskega dela: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih trinemskih protimikrobnih učinkovin

10. Klemen Rojnik
doktor znanosti  
mentor: prof. dr Aleš Mrhar
somentorica: prof. dr. Maja Primic Žakelj
naslov doktorskega dela: Vrednotenje stroškovne učinkovitosti posegov v zdravstvu: primer na presejanju za rakom dojke

11. Zoran Trošt
doktor znanosti  
mentorica: prof. dr. Janja Marc
naslov doktorskega dela: Proučevanje transkriptoma osteoblastov pri osteoporozi

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

12. Marko Bratina
doktor znanosti  
mentor: doc. dr. Uroš Lotrič
naslov doktorskega dela: Modeliranje nelinearnih dinamičnih sistemov z metodami teorije informacij