Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst doktorjev znanosti

Datum objave: 12.01.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana

PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

12. januar 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
FAKULTETA  ZA ARHITEKTURO
     
1. Nika Grabar 
doktorica znanosti
mentor: prof. Vojteh Ravnikar
somentorica: prof.dr. Mary McLeod
naslov dr. disertacije: Med klasicizmom in modernizmom – arhitektura Vinka Glanza
(Between Classicism and Modernism – Architecture of Vinko Glanz)

2. Ljudmila Koprivec
doktorica znanosti
mentorica: prof.dr. Martina Zbašnik Senegačnik
somentor: prof.dr. Borut Juvanec
naslov dr. disertacije: Vpliv sodobnih gradiv in tehnologij na oblikovanje fasadnega ovoja

FILOZOFSKA FAKULTETA

3. Nataša Golob
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Boris A. Novak
naslov dr. disertacije: Literatura v srednjem veku na slovenskem in njeno občinstvo

4. Mateja Jemec Tomazin
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Erika Kržišnik
somentor: prof. dr. Janez Kranjc
naslov dr. disertacije: Prispevek prevodov temeljnih pogodb Evropske unije k slovenskemu pravnemu izrazju

5. Daniela Matelić Kozlovič
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Dean Komel
somentor: doc. dr. Marjan Šimenc
naslov dr. disertacije: Problem drugega v hermenevtiki v pogledu razvijanja filozofskega svetovanja

6. Marko Mele
doktor znanosti
mentorica: akad. prof. dr. Ljubinka Teržan
naslov dr. disertacije: Naselbini Hajndl in Ormož v bronasti in zgodnji železni dobi
 
7. Ruža Pandel Mikuš

doktorica znanosti
mentorica: prof. ddr. Asja Nina Kovačev
naslov dr. disertacije: Telesna samopodoba in motnje hranjenja pri ženskah v post-socialistični Sloveniji

8. Gregor Pobežin
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Marko Marinčič              
naslov dr. disertacije: Pripovedno gledišče in žariščenje v Salustijevi Jugurtinski vojni in Katilinovi zaroti

9. Jerica Snoj
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Ada Vidovič Muha
naslov dr. disertacije: Metafora v slovenskem slovarju

10. Tadej Troha
doktor znanosti
mentorica: doc. dr. Alenka Zupančič
naslov dr. disertacije: Koncept čudeža v sodobni filozofiji in psihoanalizi

11. Maja Veselič
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Rajko Muršič
somentorica: prof. dr. Jana Rošker
naslov dr. disertacije: Etnoreligiozne identifikacije med mladimi Huiji na severozahodu Kitajske