Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih osem doktorjev znanosti

Datum objave: 18.01.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

18. januar 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektorica prof. dr. Julijana Kristl
  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
FAKULTETA  ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
     
1. Rok Grahek 
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Lucija Zupančič Kralj
naslov dr. disertacije: Identifikacija nečistoč v gentamicinu s tandemsko masno spektrometrijo

2. Andrej Kocijan
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Lucija Zupančič Kralj
naslov dr. disertacije: Razvoj analiznih metod za spremljanje biosinteze in kvalitete statinov

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

3. Matjaž Eberlinc
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Brane Širok
somentor: doc.dr. Marko Hočevar
naslov dr. disertacije: Hibridni turbinski stroj s sestavljenim pretočnim poljem

4. Simon Grbec
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Janez Diaci
naslov dr. disertacije: Opto-mehatronski vsesmerni prikazovalniki

5. Davorin Kramar
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Janez Kopač
somentor: prof.dr. Mihael Junkar
naslov dr. disertacije: Odrezavanje  težko obdelovalnih materialov z visokotlačnim dovodom hladilno mazalnega sredstva

6. Leon Kos
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Jožef Duhovnik
somentor: prof.dr. Siegbert Kuhn
naslov dr. disertacije: Razširitev nekolizijskih razelektritvenih modelov za aplikacijo v fuzijsko relevantnih in splošnih plazmah 

7. Tine Ogorevc
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Mihael Sekavčnik
somentor: prof. dr. Iztok Žun
somentor: doc. dr. Tomaž Katrašnik
naslov dr. disertacije: Vpliv termohidrodinamskih parametrov izpušnega sistema na delovanje motorja z notranjim zgorevanjem

8. Gašper Šušteršič
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Ivan Prebil
naslov dr. disertacije: Modeliranje voznih lastnosti kolesnih vozil