Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst doktorjev znanosti

Datum objave: 26.01.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

26. januar 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Andrej Kovačič
  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
     
1. Borut Tone Oblak 
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Branimir Borštnik
naslov dr. disertacije: Evolucijska dinamika na ravni nukleotidnih in aminokislinskih zaporedij

2. Marko Orel
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Bojan Kuzma 
naslov dr. disertacije: Ohranjevalci na matričnih prostorih

3. Gregor Skok
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Jože Rakovec
somentor: dr. Joseph Tribbia (NCAR, Boulder, ZDA)
naslov dr. disertacije: Objektna analiza in verifikacija padavin nad nizkimi in srednjimi geografskimi širinami

4. Luka Štrubelj
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Borut Mavko
somentor:  prof. dr. Iztok Tiselj
naslov dr. disertacije: Numerične simulacije razslojenih dvofaznih tokov z dvofluidnim modelom in ostrenjem stične površine

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

5. Guido Ferraro di Silvi e Castiglione
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Jelenko Švetak
somentor: prof. dr. Marko Pavliha
naslov dr. disertacije: Monitoring oil polluting vessels trough the integration of satellite technology (Nadzor ladij pri onesnaževanju z olji skozi integracijo satelitske tehnologije)

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

6. Živa Zupin
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Krste Dimitrovski
naslov dr. disertacije: Vpliv konstrukcijskih parametrov na mehanske lastnosti tkanin 

PRAVNA FAKULTETA

7. Aljoša Dežman
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Marko Kambič
somentorica: prof. dr. Ada Polajnar – Pavčnik
naslov dr. disertacije: Objektivni element pogodbene odškodninske odgovornosti v rimskem pravu in v sodobnem slovenskem pravu

8. Aleš Ferčič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Peter Grilc
somentor: doc. dr. Klemen Podobnik
naslov dr. disertacije: Liberalizacija in uporaba konkurenčnega prava za storitve splošnega gospodarskega pomena

9. Primož Gorkič
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Katja Šugman Stubbs
naslov dr. disertacije: Procesna dejanja obdolženca v kazenskem postopku

10. Aleksander Pavšlar
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Barbara Novak
naslov dr. disertacije: Neposlovna odgovornost za čisto premoženjsko škodo

11. Ana Vlahek
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Miha Juhart
naslov dr. disertacije: Pravnoposlovni prenos lastninske pravice na premičninah v evropskem pravnem prostoru