Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 10.02.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

9. februar 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. Aleš Valič

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

BIOTEHNIŠKA  FAKULTETA

1. Helena Črne Hladnik
doktorica znanosti
mentorica: prof. pr. Branka Javornik
somentorica: prof. dr. Cirila Peklaj
naslov dr. disertacije: Ugotavljanje sprejemljivosti genske tehnologije med dijaki

2. Cene Gostinčar
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Nina Gunde Cimerman
naslov dr. disertacije: Populacijske in fiziološke strategije preživetja mikrogliv v ekstremnih okoljih

3. Maja Gračner
doktorica znanosti
mentorica: znan. sod. dr. Darja Duh
naslov dr. disertacije: Opis bioloških in molekularnih značilnosti bakterije Rickettsia sp. izolirane iz klopov Haemaphysalis sulcata

4. Vladka Lešer
doktorica znanosti
mentorica: prof .dr. Damjana Drobne
naslov dr. disertacije: Mikroskopska struktura prebavnih žlez raka enakonožca Porcellio scaber (Isopoda, Crustacea) v različnih fizioloških stanjih

5.  Nives Vrbič Kugonič
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Marjana Regvar
naslov dr. disertacije: Privzem kovin pri izbranih rastlinskih vrstah na območjih obremenjenih z energetsko in topilniško dejavnostjo

6. Filip Vučajnk
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Rajko Bernik
naslov dr. disertacije: Novi načini saditve krompirja in oblikovanja grebenov

7. Jana Zurc
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Andrej Udovč
naslov dr. disertacije: Povezave med zavarovanimi območji, turizmom in razvojem podeželja

FAKULTETA ZA ŠPORT

8. Igor Štirn
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Vojko Strojnik
somentor: doc. dr. Tomaž Jarm
naslov dr. disertacije: Vrednotenje mišičnega utrujanja z analizo površinskega elektromiograma

TEOLOŠKA FAKULTETA

9. Marjeta Cevc
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Janez Juhant
naslov dr. disertacije: Antropologija Angele Merici v luči sodobnih spoznanj o človeku 

10. Veronika Trdan
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Stane Gerjolj
somentorica: prof. dr. Egidija Novljan
naslov dr. disertacije: Pastoralno in rehabilitacijsko pedagoško spremljanje družine s članom po travmatski poškodbi glave