Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih devet doktorjev znanosti UL

Datum objave: 02.03.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 2. marca 2010, je rektor UL, prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik promoviral devet novih doktorjev znanosti Univerze v Ljubljani:

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Boštjan Klofutar    
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Janvit Golob
naslov dr. disertacije: Zagotavljanje stabilnosti dizelskega in biodizelskega goriva pri dolgoročnem hranjenju

Matjaž Kračun
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Janez Plavec
naslov dr. disertacije: Določitev struktur oksidacijskih razpadnih produktov atorvastatina

Adrijana Leonardi
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Igor Križaj
naslov dr. disertacije: Strukturna in biološka karakterizacija proteinskih komponent modrasovega strupa, ki vplivajo na proces strjevanja krvi

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
 

Vitoslav Bratuš
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Franc Kosel
naslov dr. disertacije: Določitev mehanskega stanja v izrezani krožni ortotropni elektropločevini

Igor Budak
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Mirko Soković
somentor: prof.dr. Janez Kopač
naslov dr. disertacije: Razvoj sistema za pre-procesiranje rezultatov 3D-digitalizacije kompleksnih površin

FAKULTETA ZA ŠPORT

Bogdan Kotnik
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Mojca Doupona Topič
mentor: prof. dr. Matej Tušak
naslov dr. disertacije: Dejavniki uspeha slovenskih vrhunskih športnikov na velikem tekmovanju    

Jera Zajec
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Mateja Videmšek
somentor: prof. dr. Jože Štihec
naslov dr. disertacije: Povezanost športne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA


Ines Galović
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Jernej Pavšič
somentor: doc. dr. Aleksander Horvat
naslov dr. disertacije: Sarnmatijski apnenčev nanoplankton, silikoflagelati in diatomeje jugozahodnega dela Paratetide

FAKULTETA ZA FARMACIJO

Irena Prodan Žitnik
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Jana Lukač Bajalo
naslov dr. disertacije: Proučevanje vpliva motenj v presnovi galaktoze in laktazne persistence na razvoj raka jajčnikov

FOTOGALERIJA