Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 15.03.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

V torek, 16. marca 2010 ob 12.30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, je potekala promocija novih doktorjev znanosti.

PROMOTOR: prorektorica prof. dr. Julijana Kristl  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
MEDICINSKA FAKULTETA
     
1. Emanuela Boštjančič 
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Damjan Glavač          
somentorica: prof. dr. Nina Zidar   
naslov dr. disertacije: Značilnosti mikroRNA v miokardnem infarktu pri človeku

2. Gorazd Hribar
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Radovan Komel     
naslov dr. disertacije: Nadzorovana agregacija analogov dejavnika tumorske nekroze alfa v proteinske nanostrukture

3. Nika Kojc
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Nina Zidar              
naslov dr. disertacije: Medcelični stiki in transkripcijski dejavniki epitelijsko-mezenhimskega prehoda pri vretenastoceličnem karcinomu glave in vratu

4. Janko Kovač
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Aljoša Kandus
naslov dr. disertacije: Vpliv serumske koncentracije topnega antigena CD30 na delovanje ledvičnih presadkov pri prejemnikih ledvic umrlih darovalcev

5. Andraž Perhavec
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Janez Žgajnar                
naslov dr. disertacije: Napovedni pomen preoperativne ultrazvočne preiskave pazdušnih bezgavk pri bolnicah z zgodnjim rakom dojke

6. Draženka Pongrac Barlovič
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Janez Preželj     
naslov dr. disertacije: Insulinska rezistenca in ledvična funkcija pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2: vloga adiponektina

7. Gregor Rečnik
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Rok Vengust          
somentorica: prof. dr. Veronika Kralj Iglič
naslov dr. disertacije: Vpliv debelosti, dvigovanja težkih bremen in kolčnega tlaka na nastanek primarne artroze kolka

8. Vladimir Senekovič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Matjaž Veselko
somentor: prof. dr. Dean Ravnik
naslov dr. disertacije: Biomehanična analiza učvrstitve odloma goleničnega narastišča sprednje križne vezi

9. Špela Sprogar
doktorica znanosti
mentor: viš.znan.sod. dr. Gorazd Drevenšek     
naslov dr. disertacije: Vloga endotelinskega sistema pri ortodontskem premiku zob pri podgani

10. Nataša Škofic
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Rafael Ponikvar       
naslov dr. disertacije: Sprotna (»ON LINE«) hemofiltracija pri zdravljenju akutne odpovedi ledvic v sklopu večorganske odpovedi

11. Matjaž Vogelsang
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Radovan Komel     
naslov dr. disertacije: Izdelava modela za funkcijsko analizo različic človeškega  MLH1 gena v kvasovki Saccharomyces cerevisiae