Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti

Datum objave: 17.05.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

18. maj 2010 ob 12. 30 uri je bila v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promocija doktorjev znanosti

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
     
1. Jure Smrekar 
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Janez Oman
somentor: prof.dr. Alojz Poredoš
naslov dr. disertacije: Optimiranje odvoda toplote iz parnega krožnega procesa v termoelektrarnah

2. Franc Majdič
doktor znanosti
mentor: doc.dr. Jožef Pezdirnik
somentor: prof.dr. Mitjan Kalin
naslov dr. disertacije: Voda kot kapljevina v pogonsko-krmilni hidravliki

3. Igor Velkavrh
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Mitjan Kalin
somentor: prof. dr. Jožef Vižintin
naslov dr. disertacije: Lastnosti adsorbiranih mejnih filmov pri mazanju prevlek iz diamantu podobnega ogljika

4. Nikola Vukašinović
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Jožef Duhovnik
somentor: prof. dr. Janez Možina
naslov dr. disertacije: Dejavniki za določanje geometrije teles na osnovi laserske triangulacije

PEDAGOŠKA FAKULTETA

5. Janja Batič
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Tonka Tacol
somentorica: doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez
naslov dr. disertacije: Arhitekturno oblikovanje pri likovni vzgoji v osnovni šoli

6. Julija Lapuh Bele
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Jože Rugelj
somentorica: prof. dr. Simona Tancig
naslov dr. disertacije: Učinkovitost učenja iz spletnih učnih virov 

VETERINARSKA FAKULTETA

7. Biljana Hacin
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Alojz Ihan
somentorica: znan. sod. dr. Bojana Bogovič Matijašič
naslov dr. disertacije: Mehanizmi probiotičnega delovanja izbranih laktobacilov človeškega in živalskega izvora

8. Alenka Hrovat
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Milka Vrecl
naslov dr. disertacije: Vloga aktinskih filamentov v delovanju membranskih receptorjev, sklopljenih z G-proteini

9. Špela Škrajnar
doktorica znanosti
mentorica: doc. dr. Manica Černe
naslov dr. disertacije: Vpliv pegilacije analogov TNF-? na farmakokinetične lastnosti in toksičnost pri laboratorijskih miših in podganah

10. Tanja Švara
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Polona Juntes
naslov dr. disertacije: Vpliv genotipa prionskega proteina na celično sestavo limfatičnih organov zdravih ovc in ovc naravno okuženih s praskavcem