Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti

Datum objave: 20.05.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

20. maj 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. Aleš Valič

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
     
1. Uršula Berlot
doktorica znanosti
mentor:  prof. dr. Tomaž Brejc
somentor: prof. dr. Stane Bernik
somentor: prof. dr. Mladen Dolar
naslov dr. disertacije: Mimesis: infra-tanko področje umetnosti in narave

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

2. Tomaž Slak
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Vojko Kilar
somentor: doc. mag. Tadej Glažar
naslov dr. disertacije: Značilnosti, vrednotenje in potenciali potresne arhitekture

FILOZOFSKA FAKULTETA

3. Jasna Fakin Bajec
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Janez Bogataj
naslov dr. disertacije: Kulturna dediščina med tradicijo in inovacijo na Krasu

4. Robert Grošelj
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Alenka Šivic Dular
somentorica: prof. dr. Andreja Žele
naslov dr. disertacije: Vezava glagolov umevanja v slovanskih jezikih

5.  Milan Horňák                 
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Predrag Novaković
somentor: prof. dr. Vaclav Furmanek
naslov dr. disertacije: Analize geografskih informacijskih sistemov poselitve lužiške kulture v zahodnem delu Zahodnih Karpatov

6. Marica Horvat
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Ludvik Horvat
naslov dr. disertacije: Profesionalne obremenitve strokovnih delavcev v slovenskih osnovnih šolah
 
7. Zala Mikeln
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Vladimir Kralj
somentor: prof. dr. Darko Dolinar
naslov dr. disertacije: Točka prehoda od simbolizma in ekspresionizma k socialnemu realizmu v slovenski literaturi med vojnama

8. Tanja Možina
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Robert Kroflič
naslov dr. disertacije: Percepcije kakovosti, pomen omrežij in zadovoljstvo uporabnikov v izobraževanju odraslih

9. Anton Šepetavc
doktor znanosti
mentor: prof. ddr. Igor Grdina
naslov dr. disertacije: Realistična proza v času prevlade moderne

10. Nataša Terbovšek Coklin
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Varja Cvetko Orešnik
naslov dr. disertacije: Funkcijsko-skladenjska analiza nedoločnika v najstarejših vedskih besedilih

11. Simon Zupan
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Meta Grosman
naslov dr. disertacije: Slogovni prevodni premiki v romanu Zbogom, orožje